Bij ongeveer 10% van de gezonde personen blijven uitwerpselen drijven. Het gegeven is bijvangst uit onderzoek van de Amerikaanse Mayo Clinic en biedt weer nader antwoord op de vraag waarom poep van de ene persoon blijft drijven terwijl die van een ander zinkt. Het onderzoek is gepubliceerd in Nature.

Gas
Waar in het verleden werd gedacht dat de hoeveelheid vet de reden was achter zinkende of drijvende ontlasting, weten we inmiddels dat het verschil in drijfkracht te wijten is aan de hoeveelheid gas in feces. Vastzittende gasbellen laten drollen drijven. Maar de oorsprong van het drijffenomeen blijft slecht begrepen. De vraag is waarom de een meer gasbellen vormt dan de ander.

'Kiemvrije' muizen
Onderzoekers van de Mayo Clinic experimenteerden al met het steriliseren van de ingewanden van laboratoriummuizen en de invloed van het aangepaste microbioom op de spijsvertering en de gezondheid van de muizen. Per 'toeval' ontdekten ze dat de ontlastingsmonsters van de 'kiemvrije' muizen (zonder darmbacteriën) alleen zinkers produceerden. Normaal drijft ongeveer de helft van de muizenkeutels in water. Hierop injecteerde het team darmbacteriën van gezonde muizen in de magen van kiemvrije muizen: er was een toename van drijvers. De onderzoekers vermoeden daarom dat de drijfkracht van ontlasting alles te maken heeft met bacteriën in de darm. Ook bij mensen.

Het lukte de onderzoekers niet de bacteriën die meer gas produceren te isoleren.

Het team ontdekte dat er meer dan 10 gasogene - gasproducerende - bacteriesoorten zijn binnen de typische darmgemeenschap. De volgende stop is om deze allemaal afzonderlijk in de ingewanden van kiemvrije muizen te introduceren. Microbiële analyse van menselijke uitwerpselen zou ook kunnen onthullen welke gasproducerende bacteriën vaker voorkomen in drijvers. De onderzoekers merken op dat eerder onderzoek uitwijst dat Bacteroides ovatus bij mensen meer winderigheid veroorzaakt. Dat maakt dat de onderzoekers verwachten dat deze ook een van de boosdoeners is die verantwoordelijk is voor de vorming van drijvers bij mensen.

(On)gezondheid drijvers en zinkers onbekend
"Nu is er geen verwarring meer over wat ontlasting laat drijven. Het is het gas van darmmicroben, niet van ingeslikte lucht of andere bronnen", reageert onderzoekster Nagarajan Kannan van de Mayo Clinic. Voeding, genetica en zelfs hoe iemand geboren is, speelt een rol bij het bepalen van poeptypes, zegt ze. Deze factoren beïnvloeden de mix van bacteriën in de darmen van een persoon. In dit stadium is nog niet te zeggen of het gezonder is om drijvers of zinkers te hebben, volgens Kannan. "Het hangt waarschijnlijk af van welke darmbacteriën precies het gas produceren."
Dit artikel afdrukken