Die woorden sprak vanmiddag Mona Keijzer, Tweede Kamerlid voor het CDA, op BNR.

Plan Geurts
Keijzer verdedigde op de radio het landbouwplan dat haar collega Jaco Geurts eerder deze week naar buiten bracht. Volgens het CDA moet Nederland (samen met Europa) veel zuiniger zijn op zijn landbouw. Het plan zegt in grote lijnen dat ketenpartijen afspraken moeten maken over het financierbaar maken van afspraken op het gebied van dierwelzijn en duurzaamheid. De maatschappij wil meer dan bedrijfseconomisch uit kan, zodat boeren het opgeven en geen opvolgers meer hebben.
Supermarkten zouden het obstakel zijn door steevast voor de laagste inkoopprijzen te gaan. Om hun rol coöperatiever te maken, zou een supermarktwaakhond moeten worden ingesteld die erop toeziet dat supers de afspraken in de praktijk niet afbreken.

Energie veel belangrijker
Ze debatteerde op de radio met collega's van D66 en VVD. D66 vindt de EU landbouwsubsidies in Europa een achterhaald instrument en veel te hoog. Daardoor zou een veel te afhankelijke en te weinig marktgerichte sector zijn ontstaan. D66 zei bij monde van Kamerlid Stientje van Veldhoven de gelden die naar landbouwsubsidies gaan liever te gebruiken om de kenniseconomie te stimuleren. Onder verwijzing naar de woorden van de oud-PvdA politicus Jan Schaeffer, reageerde Keijzer daarop met de woorden "We zenden hier uit vanuit Amsterdam. Dan is het gepast om te zeggen: in gelul kun je niet wonen. Maar kennis kun je ook niet eten”

Als er al een sector is die dringend bekeken moet worden vanwege zijn afhankelijkheid van Rusland dan is het de energiesector, sloeg van Veldhoven terug: "“Als je ziet hoe kwetsbaar de Europese Unie is voor de eventuele energiesancties van Rusland, dan is dat echt een terrein waarop je met elkaar veel en veel verder zou moeten gaan dan alleen maar naar de landbouw te kijken.”

VVD: geen zorgen over zelfvoorzienende landbouw, er sprake van overaanbod
Bij monde van Kamerlid Van der Linde verklaarde de VVD zich weinig te kunnen voorstellen bij de zorgen van Geurts en Keijzer die denken dat de Ruslandcrisis laat zien dat Nederland moet vrezen voor de zelfvoorzienendheid van zijn landbouw. Van der Linde zei: “Wat is nu het probleem, zelfvoorzienendheid? We exporteren voor 80 miljard euro per jaar aan landbouwproducten. Het probleem waar de landbouw nu mee zit, is een overaanbod, want ze kunnen het niet kwijt aan Rusland. Dat heeft dus niks te maken met zelfvoorzienendheid.” Vandaag maakte het LEI bekend de directe en vervolgschade van het Russische voedselembargo tegen Nederland te begroten op €440 miljoen voor Nederland voor het jaar 2014. Op tachtig miljard omzet is dat amper meer dan een half procent.

Kamermeerderheid voor 'plan Geurts'
Ondanks de opstelling van D66 en VVD werd eerder deze week echter duidelijk dat het CDA-plan lijkt te kunnen rekenen op een Kamermeerderheid.

Zoals gebruikelijk bij debatten over het belang van landbouw, bleef de luisteraar vermoedelijk opnieuw in verwarring achter na het opnieuw horen van al deze meningen. Als het nergens over gaat, waarom gaat dat gelul daar dan iedere keer weer over?
Dit artikel afdrukken