Het Vlaamse Departement Leefmilieu hield een grootschalig onderzoek naar waar Vlamingen last van ondervinden. Twaalf jaar geleden hielden ze eenzelfde onderzoek en sinds die tijd is de geluids- en geurhinder die de Vlamingen ervaren afgenomen. Na verkeer en particuliere activiteiten zijn landbouwactiviteiten de de derde oorzaak van geuroverlast, 13% van de Vlamingen heeft er last van. Daar staat tegenover dat de landbouwactiviteiten nauwelijks geluidsoverlast veroorzaken.

Vilt schrijft: 'Het aandeel mensen dat geurhinder ervaart die afkomstig is van landbouwbedrijven situeert zich al jarenlang rond die zes procent. Het uitspreiden van dierlijke mest veroorzaakt bij vijf procent van de respondenten tamelijk tot extreme geurhinder, varkensstallen zijn goed voor twee procent van de mensen die hinder signaleren, pluimvee- alsook rundveebedrijven hinderen één procent van de respondenten en stookinstallaties in de tuinbouw zorgen bij 0,3 procent van de respondenten voor geurhinder."
Dit artikel afdrukken