Jos Vranckx is journalist en auteur van 'Geloof als geneesmiddel / De vergeten factor X?'. In De Morgen schrijft hij, naar aanleiding van de erkenning van homeopathie in België, een column waarin hij aandacht vraagt voor de mogelijke weg van de redelijkheid tussen voor- en tegenstanders.

Zijn insteek: een recent, in de pers vrijwel onopgemerkt gebleven promotieonderzoek naar 'de verbluffende potentie van geloof, verwachting en menselijke empathie op gezondheid en genezing'. De Antwerpse arbeidsgeneesheer Jean-Luc Mommaerts promoveerde met zijn thesis 'Subconceptual Processing in Medicine: From Body & Mind to Health & Healing'. Opvallend: een van de promotoren was professor Willem Betz, 'boegbeeld van de stichting SKEPP voor de ontmaskering van pseudowetenschap'.

Vranckx omschrijft het onderzoek als 'een omvattend overzicht [..] van experimenteel onderzoek, inzichten en verklaringsmodellen over de rol van het onbewuste voor genezing en gezondheid'. Hij besluit zijn column met "Het eenzijdige verketteren van homeopathie brengt ons geen stap verder. De uitdaging zou moeten zijn te streven naar een ruimere visie op gezondheidszorg, niet exclusief maar inclusief, die álle krachten mobiliseert om menselijk leed door ziekte te voorkomen en te bestrijden."
Dit artikel afdrukken