Beste Johan,

Ik snap het wel.

Je bent zwaar gefrustreerd omdat je ziet dat er, anderhalf jaar na het sneuvelen van de PAS, nog steeds geen rigoureuze stappen zijn gezet om van de, door jou zo verfoeide, dierhouderij de helft de nek om te draaien.

De media-aandacht voor jouw tweemans coöperatie Mobilisation vloeit weg, er is een lange termijnbeleid ingezet dat voor jou lang niet ver genoeg gaat en de hete aardappels worden doorgeschoven naar het volgende kabinet. Ik snap wel dat je daar zwaar gefrustreerd over bent!

Nu het debat.

De toekomst van de Landbouw gaat over veel meer dan alleen stikstof.

Daarom is een aantal uiteenlopende stellingen gekozen die zo goed mogelijk zijn aangepast aan het onderwerp en aan het tweetal dat met elkaar debatteerde. Er werd gesproken over de onderwerpen voedselveiligheid & handelsverdragen, ruimtegebruik & natuur, dierenwelzijn & framing, omvang agrarische sector & voedselvoorziening en voedselsysteem & consumentenprijs.
Juist om het debat over de langere termijn te laten gaan en te voorkomen dat een te groot deel van het debat over details van het onderwerp stikstof zouden gaan. Mogelijk maken we daarin een eventuele volgende keer andere keuzes, aan ons om dat te evalueren.

De debatleider, Aart van Cooten, is gevraagd het debat zoveel mogelijk te leiden op de inhoud zonder enige instructie om onderwerpen te vermijden. Daarnaast is dit debat niet gesubsidieerd door LNV zoals je suggereert! We verzoeken je deze lafhartige insinuatie terug te nemen!

Het debat is hier terug te zien op Facebook en zal later deze week ook op onze website en YouTube terug te kijken zijn. Overigens vonden alle deelnemers die we gesproken hebben het een nuttig en constructief debat, eigenlijk vinden we het wel een goed teken dat een milieuactivist er dan boos over is...

Wel teleurstellend dat Foodlog van Dick Veerman zich hier laat gebruiken om Johan’s grieven te publiceren.

Het is trouwens grote onzin, Johan, dat extern salderen en het oplossen van de PAS-melders niet onze urgentie zou hebben! Zie hiervoor onder meer agractie.nl/informatiebrief-6-okt-2020 en talloze andere stukken waar we hier op inzetten. Maar vooral ook doen we dit waar het moét gebeuren; bij de politici en beleidsmakers!

Het heeft geen nut hierover met jou te discussiëren, omdat je slechts uit bent op nóg verdergaande maatregelen om nóg meer boeren de nek om te draaien of door middel van procedures dwars te zitten! Hier zullen we inderdaad niet in mee gaan. Rest me je te bedanken voor je deelname aan het debat.

Met vriendelijke groet,

Bart Kemp
Voorzitter Stichting Agractie Nederland
Dit artikel afdrukken