Een jaar geleden kondigde het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova aan een octopusfarm te beginnen. Het bedrijf had de sleutel tot het kweken van octopussen gevonden. De race om het geheim te ontdekken hoe de solitair levende, slimme dieren in gevangenschap te fokken is al tientallen jaren aan de gang.

Het vooruitzicht leidde tot tegenstand. NGO CIWF riep de EU op om octopuskweek te verbieden. De Amerikaanse wetgever in Washington stelde dat zelfs al voor vóórdat er zelfs maar plannen waren.

Nueva Pescanova verwacht dat het sterftecijfer in grote lijnen in overeenstemming zal zijn met dat van andere veel gekweekte aquacultuursoorten - rond de 10-15%
Door de bij de algemene visserijdirectie van de Canarische eilanden ingediende plannen, zijn details van de plannen van Nueva Pescanova naar buiten gekomen, schrijft de BBC.

Doden in ijskoud water
Het Spaanse bedrijf wil de soort octopus vulgaris - gewend om solitair te leven in het donker - in ongeveer 1.000 gemeenschappelijke tanks huisvesten. Om de voortplanting te stimuleren kan constant licht worden gebruikt. Volgens de documenten is het plan de octopussen te doden door ze in containers met een watertemperatuur van -3°C te doen.

Voor de kweek van octopussen zijn nog geen welzijnsregels. Een recente studie noemt deze dodingsmethode voor vissen twijfelachtig. Het zou een langzame, stressvolle dood veroorzaken. De Aquaculture Stewardship Council (ASC) stelt dan ook een verbod voor. Neurowetenschapper Peter Tse van Dartmouth University denkt dat de dieren net zo slim zijn als katten en dat het beter is ze met een goed gemikte klap op hun kop te doden.

Jonathan Birch, universitair hoofddocent aan de London School of Economics, noemt de ijsslurrie geen aanvaardbare methode. Birch leidde een megastudie van meer dan 300 wetenschappelijke onderzoeken waaruit volgens hem blijkt dat octopussen pijn en plezier voelen. Het leidde ertoe dat octopussen werden erkend als 'bewuste wezens' in de Britse Animal Welfare (Sentience) Act 2022. Volgens Birch zou het houden van grote aantallen octopussen dicht op elkaar voor stress, conflicten en hoge sterfte zorgen.

Eurogroup for Animals en CiWF zijn geschrokken van de plannen. Ze hebben bezwaren tegen het voorstel om ijsslurrie te gebruiken om de dieren te slachten, de kleine afmetingen van de tanks en het voeren van de octopussen met vismeel en visolie.

De dierenwelzijnsorganisaties sporen samen de autoriteiten van de Canarische Eilanden aan om de plannen van Nueva Pescanova te verwerpen. Bij de EU dringen ze er opnieuw op aan om de octopuskweek te verbieden. “Gebruik geen publieke middelen om ontwikkelingen in de octopuskweek of enige andere nieuwe industriële dierhouderij te ondersteunen in het licht van significant en groeiend wetenschappelijk bewijs dat het onze planeet doodt". Ook heeft de EU volgens hun met de op stapel staande herziening van de dierenwelzijnswetgeving nu een “reële kans om het verschrikkelijke leed van miljoenen dieren te voorkomen.”

'Zet niet blind een nieuwe vorm van intensieve dierhouderij op'
Reineke Hameleers, CEO van Eurogroup for Animals, voegt hieraan toe: "Blind een nieuw landbouwsysteem opzetten zonder rekening te houden met de ethische en ecologische implicaties is een stap in de verkeerde richting en druist in tegen de plannen van de EU voor een duurzame voedseltransformatie."

Nueva Pescanova beweert dat ze de dieren met succes domesticeren en aanpassen aan kweekomstandigheden. Ook zouden ze veel van de problemen waar andere kweekpogingen tegenaan liepen hebben verminderd. Zo zouden de octopussen geen belangrijke tekenen van kannibalisme of concurrentie om voedsel tonen. Nueva Pescanova verwacht dat het sterftecijfer in grote lijnen in overeenstemming zal zijn met dat van andere veel gekweekte aquacultuursoorten - rond de 10-15%.

Nueva Pescanova benadrukt tegenover de BBC dat het bedrijf "grote inspanningen heeft geleverd om verantwoorde en duurzame prestaties in de hele waardeketen te bevorderen."
Dit artikel afdrukken