De Groningse boer Sijbrand Nijhoff, die al jaren procedeert over de gaswinning, wist samen met zijn advocaten een aantal tot nu toe geheim gehouden documenten boven water te halen waaruit zou blijken dat de Nederlandse staat een (indirecte) aandeelhouder is van een vennootschap die het gasveld exploiteert, schrijft het Dagblad van het Noorden.

De ontdekking volgt op een turbulente periode in het gasdebat, dat gisteren culmineerde in een gesprek tussen doven in de Tweede Kamer. Tientallen Groningse boeren waren, met hun trekkers, naar Den Haag gekomen en vulden de publieke tribunes (en het Malieveld). In de Tweede Kamer kwamen Shell en ExxonMobil, en hun dochteronderneming NAM, de politiek geruststellen. Vorige week ontstond ineens grote onrust, omdat de NAM zijn aansprakelijkheid zou willen ontlopen én krap bij kas zou zitten.

Geloofwaardigheid
Een deel van die onrust verdween toen uit het nieuwe schadeprotocol bleek dat de staat de afhandeling van schades overneemt en de rekening zal indienen bij de NAM. In het Kamerdebat gisteren betoogden Marjan van Loon van Shell Nederland, Rolf de Jong van ExxonMobil en Gerald Schotman van de NAM dat de NAM die schadepost zal kunnen dragen. "En als die NAM niet aan die verplichting kan voldoen, wat niet gaat gebeuren, betalen wij. Ik geef die garantie," zei Van Loon zelfs. Probleem: de meeste Kamerleden weigerden dat te geloven en "zo ging het ruim een uur langs elkaar heen", aldus de Volkskrant.

Minister Eric Wiebes staat er vooralsnog wel goed op bij de Groningers. Gisteren koos hij eenduidig partij voor veiligheid boven economische belangen. Hij zal de gaswinning in Groningen halveren, ook al gaat dat ten koste van de leveringszekerheid, schrijft het FD.

En misschien is dat wel niet meer dan logisch. Als de 'geheime gasdeal' inderdaad betekent dat de staat niet alleen aandeelhouder maar ook "mede-exploitant en mede-vergunninghouder van het Groninger gasveld is", neemt de staat nu eindelijk, na 55 jaar, de volle verantwoordelijkheid voor ook de gevolgen van de gaswinning.Dit artikel afdrukken