image Vlaams voogdijminister Kathleen Van Brempt schorst het gebruik van biobrandstoffen bij de openbare vervoersmaatschappij De Lijn met onmiddellijke ingang. De Lijn was tot op heden nochtans een voortrekker in deze..

"Ik beweer niet dat de voedselcrisis alleen toe te schrijven is aan het gebruik van biodiesel, maar de productie ervan draagt er blijkbaar wel toe bij. Bovendien stellen wetenschappers vragen bij het effect op de biodiversiteit, terwijl er ook twijfel rijst over de vraag of biodiesel wel zo milieuvriendelijk is. Volgens sommige wetenschappers zorgen biobrandstoffen voor meer CO2-uitstoot. Zolang er geen duidelijke criteria over de duurzaamheid van de biobrandstoffen zijn, wil ik niet dat De Lijn ze nog gebruikt".

Vreemd. Dick attendeerde ons 2 weken terug op een artikel van Jan Douwe van der Ploeg (WUR) over deze voedselcrisis-hype. Enkele quotes:

"Wie, zoals de Engelse premier Gordon Brown (en na hem nog vele anderen) de bio-energie duidt als het grote kwaad, die kan zwijgen over de effecten van de neo-liberale herordening van landbouwproductie en voedselmarkten."

"Het is waar dat er gigantische mogelijkheden zijn om de landbouwproductie op wereldniveau (inclusief de teelt van bio-energie) verder op te voeren. Het drama is echter dat we voortdurend inzetten op drie factoren die elkaar tegenwerken. Wat aan de ene kant wordt opgebouwd, wordt aan de andere kant weer net zo hard tenietgedaan."


Die drie factoren zijn volgens van der Ploeg:

1. het terugdringen van de ‘boerenlandbouw’,
2. het in stand houden van de wereldmarkt
3. en de opkomst van nieuwe voedselimperia.

Vanmorgen legde ik de bevindingen van van der Ploeg voor aan een klas vierdejaars economie op het college in Hasselt. Die vonden geen graten in de redeneringen van de hoogleraar.

Van der Ploeg beweert dus dat politici van kwade wil zijn, wanneer ze de voedselsituatie in de wereld koppelen aan de biodiesel-discussie. En dat ze eigenlijk een andere agenda voeren. Zou het? Kathleen Van Brempt zit toch voor de sociaal-democratische SP-a op die ministerpost...
Dit artikel afdrukken