De JMPR, bestaande uit experts van de Food and Agriculture Organisation (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kwam tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat glyfosaat kanker kan veroorzaken als mensen producten eten waar de stof in voorkomt.

Haaks op bevindingen IARC
Die bevinding staat haaks op de conclusie van het IARC, het kankeragentschap van de WHO. Dat plaatste glyfosaat vorig jaar maart in de categorie 'waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen'.

Volgens Harry van der Wulp, een hoge functionaris bij de FAO, is dit nieuwste onderzoek het uitgebreidste ooit, maar is het laatste woord over het onderwerp nog niet gesproken. "Deze conclusies hebben betrekking op blootstelling via ons eten en drinken - dat is belangrijk. Het is geen algemene conclusie omdat alles buiten het eten en drinken buiten ons mandaat viel. Het blijft minder duidelijk hoe het zit met bedrijfsmatige blootstelling. We vinden steeds meer stukjes van de puzzel, maar die is nog niet compleet."

Verlenging toelating
Woensdag stemt de EU over de verlenging van de toelating van glyfosaat. In diverse landen bestaat grote weerstand tegen die verlenging. De EU heeft het oorspronkelijke plan om de toelating met 15 jaar te verlengen inmiddels teruggebracht naar 9 jaar. Het Europese Parlement wil zelfs naar 7 jaar. In Nederland verzamelde een petitie voor een totaalverbod op het gebruik van glyfosaat, die vandaag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, al meer dan 220.000 handtekeningen.

Glyfosaat, het werkzame bestanddeel in de meest verkochte onkruidbestrijder ter wereld, Roundup, wordt zo algemeen toegepast dat bijna alle Europeanen sporen ervan in hun lichaam hebben. Dat bleek vorige week nog uit een urinetest bij leden van het Europese Parlement.
Dit artikel afdrukken