Kinderobesitas heeft verschillende oorzaken. Opvoedtechnieken, de band tussen ouder en kind en eetgewoontes zijn betrouwbare voorspellers van het eetgedrag en de gewichtsontwikkeling van het kind. Dat blijkt uit diverse onderzoeken.

Gezamenlijke maaltijden
Een studie door de University of Illinois onder 200 gezinnen, toonde aan dat communicatie binnen het gezin een bepalende factor is voor het gehoor geven aan gevoelens van honger en verzadiging. De onderzoekers ontdekten dat kinderen die minstens 4 keer per week gedurende 20 minuten met het hele gezin aan tafel zaten, significant minder zwaar waren dan hun leeftijdsgenootjes die korter of minder vaak aan tafel zaten.

Maaltijden met het hele gezin zijn goede gelegenheden om gezond eetgedrag aan te leren. Al vanaf de peuterleeftijd spelen ouders hierin een grote rol door het goed voor te doen. Overigens blijkt uit een recent onderzoek ook dat peuters met een voorkeur voor zoet minder goed naar hun gevoel van verzadiging luisteren dan peuters die meer van hartig houden. Om overgewicht te voorkomen moeten ouders die natuurlijke voorkeur corrigeren.

Blinde vlek
De aanpak van kinderobesitas wordt bemoeilijkt door het feit dat ruim de helft van de moeders van wie het kind overgewicht of obesitas heeft, denkt dat hun kind een gezond gewicht heeft. Onderzoeker Daphne Hernandez van de University of Houston: “De ouders denken dat het kind wel slanker wordt als het groter of ouder wordt, terwijl er echt iets moet veranderen om een gezonde leefstijl aan te leren.”

Aanpak
“Communicatie is de sleutel tot de ontwikkeling van een gezond eetpatroon, fysieke activiteit en gevoelens van verzadiging,” aldus onderzoeker Barbara Fiese van de University of Illinois. “Hoe ouders reageren op emoties van hun kind, waaronder hongergevoelens, is een van de eerste leerervaringen van het kind hoe om te gaan met zijn emoties.” In de praktijk blijken experts het moeilijk te vinden de ouders in te schakelen bij interventies om gezond te leven, omdat ze bang zijn dat de ouders zich schuldig gaan voelen aan het overgewicht van het kind.

“Ouders leren over het belang van goede voeding en fysieke activiteit is niet genoeg,” aldus Fiese. De ouders moeten ook de sociale tools hebben om goed in te spelen op situaties. Het Family Resilience Center ontwikkelde daarom een aantal video’s die ouders laten zien hoe ze om kunnen gaan met kieskeurige eters, ruzie aan tafel en het gebruik van schermpjes tijdens het eten.
Dit artikel afdrukken