Dat er behoefte is aan flitsbezorgers, lijkt inmiddels evident. Dat de stad inmiddels volloopt met bezorgers en overlast ook. Dat daar wat aan gedaan moet worden om de stad leefbaar te houden, lijkt mij ook evident. Maar dat de nieuwkomers daarvan de dupe moeten worden, is dat niet.

Er is behoefte en overlast en dus nood aan een visie
Want wat is de definitie van een flitsbezorger? En van een dark store? En waarin verschilt die dan van een dark kitchen? Of van een magazijn? En levert een dark store meer overlast dan een winkel met hangjongeren/ -ouderen? En geldt het ook voor de combinatie Ochama en Blokker? En wat als de darkstore ook een pickup-point wordt waar je naar binnen mag?

Deze definities zijn - zeker door de blurringinitiatieven - niet helder en leiden tot oneerlijke concurrentievoordelen voor bestaande partijen. Supermarkten kunnen vanuit hun winkels of hun magazijn leveren, of een deel van het winkeloppervlakte ombouwen tot een 'dark store'. Zeker in het geval van de combinatie Jumbo/Gorillas wordt dat interessant. Ik roep dan ook op tot een heldere visie, eerlijke wetgeving en uiteraard fatsoenlijk (weg)gedrag in de buurt.
Dit artikel afdrukken