In de jaren '80 van de vorige eeuw trokken supermarkten de stad uit. Alleen Albert Heijn is daar blijven zitten. Daarom heeft het bedrijf er zo’n goede positie. Zeker omdat AH het locatiespel verreweg het beste beheerst in de markt. Sindsdien is het steeds moeilijker geworden om supermarktvastgoed in de stad te verwerven. Zeker met oppervlaktes van 500m2 en groter met de juiste vergunning op een goede plek.

Dat bleek voor andere ketens nagenoeg onmogelijk en als het al lukte verdienden ze zelden geld op A-locaties. Alleen Spar slaagt daar enigszins in met kleinere vloeroppervlaktes en een ander businessmodel met zelfstandig ondernemers en hogere prijzen.

Voorlopig zal niemand er geld mee verdienen. Dat is een feit, maar niemand wil de slag om de stad verliezen
Toename stedelijke bevolking
Hoewel het aantal supermarkten in de stad hoog lijkt, is supermarktdichtheid in de steden een stuk lager dan daarbuiten. Er is dus wel degelijk behoefte aan meer stedelijke supermarktruimte. En de verwachting is dat steeds meer mensen in de stad gaan wonen.

Het is dan ook heel logisch dat Jumbo probeert een positie in de grote steden probeert te verwerven. Jumbo heeft reeds een aantal Jumbo City-filialen en tracht die verder uit te breiden door samenwerking met Hema. Door overname van panden en integratie van het assortiment van Jumbo - en La Place?! - in de Hema.

Toch zal dat niet voldoende zijn om een stevige positie te claimen binnen de steden. Vroegtijdig op de 'Flitsbezorgerstrein' stappen lijkt dan een slimme stap en wellicht zelfs de enige mogelijkheid. Gezien hun beperkte merkbekendheid, lijkt samenwerking met grootste partij ook het meest voor de hand liggen. Dat zou natuurlijk ook voor Plus (die inkoopkracht vanuit Superunie mee kan nemen in combinatie met de 'Vandaag formule') een logische stap zijn.

Flitsbezorging populair
Gezien de populariteit van Flitsbezorging in de stad, kan ook Albert Heijn niet achterblijven. Ik verwacht echter dat de Zaanse super de snelle bezorging het liefste zelf in de hand houdt en gokt op zijn merkbekendheid en -imago in de stad. Uiteindelijk is Flitsbezorgen niet heel ingewikkeld. In principe kunnen alle supermarktorganisaties het vanuit hun filialen verzorgen. Of zij - al dan niet voorlopig - samen gaan werken om de achterkant versneld op te bouwen, durf ik niet te zeggen, maar het zou niet onlogisch zijn om snelheid te creëren.

Voorlopig zal niemand er geld mee verdienen. Dat is een feit, maar niemand wil de slag om de stad verliezen. De Verenigde Naties voorspellen dat in 2050 68% van de mensen wereldwijd in steden zal wonen. Zo'n grote markt wil niemand missen.
Dit artikel afdrukken