De Europese Commissie wil het maximumgehalte van kwik in vis verhogen. Consumentenorganisatie foodwatch is het hier niet mee eens en zet een e-mailcampagne in gang.

Kwik is een giftig metaal dat door uitstoot van kolencentrales en vervuilende pesticiden in oceanen terecht komt. In binnenwateren nemen vissen het op in de vorm van methylkwik. De WHO noemt kwik in de top 10 van de chemische stoffen die de volksgezondheid bedreigen. Methylkwik kan neurologische schade veroorzaken aan het zenuwstelsel en de ontwikkeling van de hersenen bij foetussen verstoren.

Dit is een perverse maatregel, waarvan alleen de visindustrie profiteert; en wel ten koste van de gezondheid van consumenten, zegt foodwatch
De Europese Commissie baseert de nieuwe richtlijnen op de hoeveelheid kwik die daadwerkelijk in vissen aanwezig is en de hoeveelheid vis die mensen eten. Wie dan constateert hoeveel kwik mensen binnenkrijgen, moet - zegt de EC - concluderen dat er geen gevaar voor de volksgezondheid is.

De EC staat een hoger maximum kwikgehalte toe voor sterk vervuilde vissoorten. De norm voor licht vervuilde vissen gaat daarentegen omlaag. Kleinere vissen voldoen nu ook al aan de nieuwe richtlijnen, terwijl de verhoging bij grotere vissen tot een grotere inname van kwik zal leiden. De EU lijkt de normen te verlagen om vis wettelijk niet oneetbaar te maken én niet alleen jonge en kleine vis weg te vangen.

Jurjen de Waal van foodwatch zegt: “Ze gaan regelrecht in tegen de wetenschappelijke consensus dat kwik heel giftig is en zo min mogelijk in ons voedsel terecht moet komen“. Hij vervolgt: “Dit is een perverse maatregel, waarvan alleen de visindustrie profiteert; en wel ten koste van de gezondheid van consumenten“.

foodwatch start een emailcampagne tegen de plannen. De Europese Commissie moet het probleem bij de kern aanpakken. “In plaats van te sjoemelen met de maximumwaarden van kwik in vis zou de Europese Commissie (EC) werk moeten maken van het falende industrie- en milieubeleid waardoor kwik onze wateren vervuilt”, aldus foodwatch.
Op 21 september bespreekt de betrokken adviescommissie van de EU de huidige voorstellen.

Wie vind jij gelijk hebben: de EC omdat er niet alleen jonge vis moet worden gevangen of foodwatch omdat onze gezondheid voor alles gaat?

Fotocredits: 'The bottom of the trap', Derek Keats


-- POLL --

De Europese Commissie heeft gelijk, een beetje meer kwik kan best

Dit artikel afdrukken