Het overheidsorgaan ONCFS (Office national de la chasse et de la faune sauvage) heeft vorige week 2 bruine berinnen (uit Slovenië) uitgezet om te voldoen aan de Europese eisen om de beer te beschermen. Tot tevredenheid van de politiek, natuurbeschermingsorganisaties en NGO's, want in het westen van de Pyreneën leven nog maar 2 mannelijke beren. In de hele bergketen wonen vermoedelijk een dikke 40 beren. Om de soort daar zelfstandig te laten overleven, is een minimum aantal van 50 dieren nodig denken wetenschappers.

De schapenhouders hebben geen boodschap aan beren die kunnen overleven in de natuur. Volgens hen zijn de toegezegde maatregelen om hun kuddes te beschermen verre van voldoende en onderschat de overheid de angst die een beer een kudde schapen aanjaagt. Hekken en honden zijn onvoldoende effectief en de maatregelen die het ministerie van Ecologische Transitie heeft toegezegd (kuddebescherming, schadevergoeding tot €600 euro per schaap in geval van een aanval, economische waarde van de beer) zouden tekort schieten.

De boeren vinden dat de overheid haar zin heeft doorgedrukt en geen rekening houdt met de "zeer breed gedragen weigering door de beroepsgroep, door politici, door de vakbonden in Béarn, Baskenland en de hele Pyreneeën," schrijft Paris Match.

Dus gaan de boeren, nu de beer letterlijk los is, de dieren nauwlettend observeren. "We willen de beer zo snel mogelijk weer weg hebben. In het uiterste geval grijpen we naar het geweer," klinkt het.

Het gerucht gaat dat de twee uitgezette beren ook nog eens zwanger zijn.


Dit artikel afdrukken