Al in 2007 spraken de Nederlandse universiteiten af om de nevenwerkzaamheden van hoogleraren openbaar te maken. Deze moeten vermeld worden op de openbare profielpagina’s van (bijzonder) hoogleraren. Vooral bij bijzonder hoogleraren is transparantie belangrijk, omdat deze leerstoelen gefinancierd worden door derde partijen. "Dit kan, samen met de nevenwerkzaamheden, het risico op (de schijn van) belangenverstrengeling vergroten," aldus foodwatch.

'Stop de uitverkoop van de wetenschap'
In de praktijk blijken, 13 jaar later, die afspraken slecht nagekomen te worden. In het kader van de campagne 'Stop de uitverkoop van de wetenschap' richtte de voedselwaakhond zich bij het eigen onderzoek specifiek op Wageningen University & Research. De WUR heeft een groot aantal voedingshoogleraren in de gelederen omdat er veel voedingsonderzoek plaatsvindt. Elf van de 24 onderzochte bijzonder hoogleraren (46%) zijn onvoldoende transparant, constateert foodwatch. Ze zouden daarmee daarmee een aantal gedragsregels overtreden: de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit, de sectorale regeling nevenwerkzaamheden en de Regeling Nevenwerkzaamheden Wageningen University & Research. Van het genoemde elftal hebben 8 bijzonder hoogleraren een nevenwerkzaamheid bij een commercieel bedrijf, waaronder BASF, Corbion en Unilever.

In De Telegraaf zegt een woordvoerder dat de kwestie in onderzoek is. "De WUR vindt transparantie heel belangrijk. We gaan de data van foodwatch vergelijken met onze eigen gegevens en als er aanleiding toe is komen we erop terug. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen”.

Verantwoordelijkheid
Volgens de inventarisatie van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) hebben de universiteiten de laatste jaren 'flinke vooruitgang geboekt' en heeft in 2019 88% van de Nederlandse bijzonder hoogleraren hun nevenwerkzaamheden ingevuld. In 2017 was dat nog 64%. Op vragen van foodwatch moet de VNSU erkennen dat de inventarisatie beperkt blijft tot een 'sectoroverzicht zonder inhoudelijke toets': de universiteiten blijven zelf verantwoordelijk, ook voor de wijze van het openbaar maken van de nevenwerkzaamheden.

Foodwatch maakt zich zorgen over deze discrepantie. Omdat foodwatch "wil dat de consument kan vertrouwen op onafhankelijke – en op z’n minst transparante – voedselwetenschap" roept de voedselwaakhond WUR, VSNU en het ministerie van OCW op om het gebrek aan transparantie verder te onderzoeken, eenduidige regels en onderzoeksmethoden te hanteren en overtreding van de regels aan te pakken. Eén politieke partij vindt foodwatch alvast aan zijn zijde: de SP stelt (opnieuw) Kamervragen aan de minister van OCW.

De slogan waarmee foodwatch het manifest 'Stop de uitverkoop van de wetenschap' ondersteunt:
manifest uitverkoop wetenschap

Dit artikel afdrukken