Maarten Keulemans, chef Wetenschap bij de Volkskrant, schreef een venijnige kritiek op de opening van het Academisch Jaar door Louise Fresco, de nieuwe voorzitter van de WUR, en op een stuk van hoogleraar Communicatie Hedwig Te Molder (Universiteit Twente).
Hij stelde daarin dat de wetenschap niet in gesprek hoeft te treden met het publiek. De wetenschap moet slechts waarheden produceren, stelt hij.

Dialoog
Zowel Fresco als Te Molder hadden aangegeven dat een vorm van dialoog met de samenleving nodig is. De wetenschap wordt gewantrouwd, zeggen zij. Beide vrouwen gaan daar ieder op hun eigen manier mee om.

Volgens Fresco moet wetenschap meer embedded worden zodat mensen er de lol en voordelen er direct van ervaren. Volgens Te Molder heeft de wetenschap wantrouwen over zichzelf afgeroepen door haar vooronderstellingen niet te delen met het publiek. In een ingezonden brief in de Volkskrant van zaterdag jongstleden antwoordt ze scherp op Keulemans. Ze zegt met zoveel woorden dat wetenschap nooit vrij van waarden is: Absolute zekerheden moet je niet aanbieden wanneer ze er niet zijn (en dat is eerder regel dan uitzondering). Maar belangrijker: het model van de feiten op het presenteerblaadje suggereert ook dat met die feiten alles gezegd is. Kale feiten bestaan echter niet; ze zijn altijd verbonden met waarden. [...] Als je niet wilt dat 'de wetenschap' wordt afgezworen, dan moet je bij voorbeeld in gesprek gaan over hoe het dominante paradigma in voedingsonderzoek het voorkomen van ziektes vooropstelt, waardoor andere waarden - wat is goed eten, een goed leven in bredere zin - naar de achtergrond worden geduwd.

Fotocredits: artikel Hedwig te Molder in VK, Frank Miedema
Dit artikel afdrukken