Het Voedingscentrum, foodwatch en Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) introduceerden Gezonde Schoolkantines en snackloze zones rond scholen. Uit een nieuw onderzoek concluderen Amerikaanse onderzoekers echter koeltjes dat er geen relatie zou bestaan tussen blootstelling aan fastfood op weg van en naar school en gewicht; zelfs niet na veranderingen in het fastfoodaanbod, schrijft MedicalXpress.

De onderzoekers gebruikten de BMI-scores van studenten uit Arkansas en koppelden die aan het aantal fastfoodrestaurants op de school-huis-route van ieder kind binnen een straal van 0,5 mijl (= 0,8 km). Bij schoolwisseling (van basisschool naar middelbare school of van middelbare school naar hoger onderwijs) veranderde de route - en dus blootstelling aan fastfood - mee. Onder 'fastfood' verstonden de onderzoekers grote ketens als McDonald's, Burger King, Taco Bell, Subway en KFC. 'Speciaalzaak' Starbucks deed niet mee in de berekeningen.

Gemiddeld zagen de schoolkinderen 3,34 fastfoodrestaurants op hun route en 45% van de kinderen zag er minimaal één. Toch konden de onderzoekers geen verband ontdekken tussen de fastfoodblootstelling en het gewicht van de kinderen. Ook een hogere blootstelling aan het fastfoodaanbod door schoolwisselingen maakte geen verschil. Afkomst en inkomen al evenmin.

Uit de resultaten blijkt geen relatie tussen fastfood, de gang van en naar school en kinderobesitas. De auteurs van de studie waarschuwen dan ook tegen hoge verwachtingen. Een verbod op fastfood rond scholen zal vermoedelijk weinig gezondheidswinst opleveren. Een tegenintuïtieve conclusie? Niet echt. De auteurs werpen de mogelijkheid op dat het tegengaan van jeugdobesitas een veel dieper ingrijpen vereist omdat dik worden in de VS mogelijk het gevolg is van zoveel verleidingen, dat fastfood op weg naar en van school er maar eentje is. Fastfoodrestaurants verbieden rond scholen vinden ze daarom eerder een symbolische dan een rationele oplossing. Omdat een fastfoodverbod politiek uiterst gevoelig ligt, raden ze dat af.
Dit artikel afdrukken