image

Fairfood publiceerde op 21 juni het overzicht van producten die volgens de organisatie wel en die niet eerlijk geproduceerd zijn. Het overzicht is het resultaat van de vragenlijsten die bedrijven het afgelopen jaar konden invullen. De stichting testte de fairness van supermarktproducten om consumenten zo in staat te stellen bewust te kiezen voor producten die beter zijn voor mens en milieu en de economie in ontwikkelingslanden. Deden er vorig jaar 54 bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie mee, dit jaar vulden 94 bedrijven de vragenlijsten in. CBL
Het CBL vindt dat Fairfood geen rekening houdt met de certificeringen van supermarkten zelf. Ook is het bureau het er niet mee eens dat wanneer bedrijven de vragenlijst niet invullen, Fairfood hen als unfair bestempelt. Ze zouden graag zien dat Fairfood met hen samenwerkt om de duurzame inkoop van producten te bevorderen. Het CBL nodigt Tweede Kamerleden die Fairfood ondersteunen uit voor een gesprek.

Fairfood
Fairfood wil bedrijven erkennen voor hun inzet om producten fair te maken. Oprichter Eelco Fortuijn: “We erkennen bij onze beoordeling niet alleen de resultaten, maar ook de intentie van bedrijven. Wanneer een bedrijf hoog scoort op het gebied van initiatieven of beleid om producten in de nabije toekomst wél fair te krijgen, terwijl hun producten op dit moment niet eerlijk worden verhandeld, kunnen die bedrijven alsnog de beoordeling ‘in between’ of zelfs ‘fair’ krijgen. In onze vragenlijsten stellen we naast vragen over mensenwelzijn ook vragen over hoe bedrijven met het milieu omgaan.”

bron: VMT
Dit artikel afdrukken