In een hoorzitting van de Commissie Landbouw en Plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement pleitte de organisatie voor eierhandelaren EUWEP deze week voor een gelijkschakeling van de eisen die aan binnen en buiten de EU geproduceerde eieren worden gesteld. In de EU zouden dan alleen nog eieren mogen worden verkocht en verwerkt die voldoen aan de Europese normen, die de hoogste in de wereld zijn. Die normen zorgen voor een hogere kostprijs. Daarom bedreigt een te gemakkelijke import van goedkope eieren uit de rest van de wereld, m.n. uit Oekraïne, de eigen Europese eierindustrie.

Britten kiezen de volière
Ongeveer een jaar geleden deed de EUWEP hetzelfde voorstel. Ook toen heette het al kies niet voor free maar voor fair trade. De oproep vond geen gehoor. In de zomer van 2013 maakten m.n. de Franse en Nederlandse eierindustrie een crisis door. Inmiddels heeft die gezorgd voor een afname van het aantal leghennen. In het Verenigd Koninkrijk lijkt de ontwikkeling van free in plaats van fair egg trade te hebben geleid tot het verlaten van scharrelkippen naar vernieuwde vormen van kooikiphouderijen. Met een eufemisme worden de eieren die daaruit resulteren 'volière-eieren' genoemd.

Vernietiging interne markt
Het publiek is zich nauwelijks bewust van de gevolgen van vrije handel op het dierwelzijn dat Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder wil bereiken. Europa is een netto eierexporteur en ziet dus zijn internationale markt krimpen. Als het echter ook eieren van buiten toelaat, vernietigt het de markt die het zich intern wenst en zorgt de marktwerking ervoor dat de consumenten vanzelf weer eieren die aan minder hoge eisen voldoen gaan eten.

Markt zorgt voor normverlaging
In Duitsland is in de pers een algemener geluid te horen tegen de vrijhandelsverdragen die de EU sluit met andere handelsblokken om zijn internationale handel in non-food te faciliteren. De kritische geluiden bij onze Oosterburen leggen bovendien de nadruk op lagere eisen op alle gebied, inclusief die van voedselveiligheid. Vrijhandel betekent immers dat alles binnen mag komen. Ook dat wat aan lagere normen voldoet, maar wel aantrekkelijk geprijsd is.

Vermoedelijk mag de eierkwestie worden gezien als het eerste voorbeeld van de consequenties die onvoldoende doordacht vrijhandelsbeleid heeft op het interne beleid van de EU en de bedreiging ongewenste effecten hebben op de landbouw binnen de EU. Daarom is de oproep aan het EU-parlement interessant. Onder het pleidooi van de EUWEP ligt immers een fundamentele vraag: wil de EU een landbouw op een hoger niveau dan de rest van de wereld of wil de gemeenschap non-food producten exporteren en voedsel gaan importeren?

Het is maar de vraag of de parlementariërs het ook zo scherp zien. De Engelse kippenboeren lijken te hebben besloten niet langer te wachten op de politiek. De markt is zijn werk al begonnen.

Fotocredits: Seul contre tous, uitsnede, Yohann Aberkane
Dit artikel afdrukken