In de toelichting op hun kwartaalcijfers constateren de meeste bedrijven dezelfde trend. Het volume kunstmest dat in het afgelopen kwartaal werd afgezet, is lager dan in het derde kwartaal van 2020. Maar de prijs heeft dat meer dan goed gemaakt. Om een beeld te schetsen van het effect van hoge kunstmestprijzen op de fabrikanten hebben we de cijfers van vier producenten (twee Amerikaanse en twee Europese) eruit gelicht.

Noord-Amerika
Het Canadese Nutrien maakte maandag 1 november bekend dat de omzet in het derde kwartaal 2021 $6.024 miljoen bedraagt, een groei van 43% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De gecorrigeerde EBITDA (brutowinst) bedroeg in het afgelopen kwartaal $1.565 miljoen tegenover $685 miljoen in het derde kwartaal 2020. Het bedrijf stelde eveneens de winstverwachting voor het complete boekjaar naar boven bij naar $6,9 tot $7,1 miljard.

Het Amerikaanse Mosaic zag in het derde kwartaal 2021 de omzet groeien met 44% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar naar $3,4 miljard. De brutowinst groeide met 143% in vergelijking met vorig jaar en de brutomarge steeg van 14,9% in 2020 naar 25,3% in 2021.

Energie en transport zijn flink duurder geworden. Dat zijn factoren die de afgelopen weken en maanden in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de forse stijging van de kunstmestprijzen
Europa
K+S heeft de kwartaalcijfers nog niet gepubliceerd, maar deed vorige week wel een winstverwachting naar buiten. Het bedrijf verwacht in het boekjaar 2021 een EBITDA van €630 miljoen, zonder bijzondere transacties. Dat was eerder €500 tot €600 miljoen. De vrije kasstroom is verhoogd van €180 miljoen negatief naar een kasstroom in balans (€0).

Het Noorse en ook in Nederland gevestigde Yara valt in het rijtje een beetje uit de toon. Het bedrijf maakte een negatief netto resultaat van $143 miljoen in het derde kwartaal bekend. Een jaar eerder bedroeg het resultaat nog $340 miljoen positief. Maar deze cijfers geven door een incidentele tegenvaller, een afschrijving van $355 miljoen op het Salitre fosfaat mijnbouwproject en een valuta omrekeningsverlies van $148 miljoen en vertekend beeld. Gecorrigeerd voor de bijzondere posten en valutaeffecten bedroeg de winst $1,33 per aandeel afgelopen kwartaal, tegen $0,88 per aandeel in het derde kwartaal 2020.

Krapte houdt aan
In de voorzichtige vooruitblik (het gaat namelijk om beursgenoteerde bedrijven) op de komende maanden zijn verschillende fabrikanten, niet alleen de bovengenoemde bedrijven, behoorlijk eensgezind. De krapte op de markt houdt zeer waarschijnlijk ook het laatste kwartaal van 2021 aan en werkt naar verwachting door tot in begin 2022.

De vraag naar kunstmest is goed, mede door de hoge graanprijzen. Boeren in verschillende regio's hebben meer dan anders gebruik gemaakt van voorverkoop. Energie en transport zijn flink duurder geworden. Dat zijn factoren die de afgelopen weken en maanden in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de forse stijging van de kunstmestprijzen. Op korte termijn lijkt daar geen verandering in te komen.

Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog, Foodbusiness en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken