De FDE bracht ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Milaan een rapport uit. In het rapport laten de producenten zien welke klimaatinitiatieven er al genomen zijn, maar roepen zij tevens op tot ambitieuze klimaatdoelstellingen. Zonder ambitie zal de opwarming van de aarde onvoldoende kunnen worden tegengehouden. Bovendien zullen de investeringen in CO2-arme technologieën zinloos blijken, zeggen de ondernemers.

Volle breedte van de voedselketen
Het rapport, 'A Time to Act', onderstreept het belang om over de volle breedte van de voedselketen, dus inclusief de landbouw, actie te ondernemen. 95% van de deelnemers aan het onderzoek waarop het rapport is gebaseerd zegt reeds maatregelen te hebben genomen om klimaatverandering onderdeel van hun bedrijfsstrategie te maken.

CO2-arme technologieën en samenwerking
"We zien de gevolgen van klimaatverandering al", zegt Pascal Gréverath die bij Nestlé verantwoordelijk is voor milieu en duurzaamheid op FoodNavigator. “De voedselproductie zal in de toekomst nog verder onder druk komen te staan. Daarom werken de Europese voedselproducenten actief aan het indammen en aanpassen aan klimaatverandering door te investeren in CO2-arme technologieën, samen te werken met boeren en consumenten en partners in de hele keten te betrekken."

"De voedselverwerkende industrie zet grote stappen op weg naar een duurzame, CO2-arme toekomst, maar kan maar tot zover gaan. Teneinde een adequaat antwoord te hebben op de tweevoudige uitdaging van voedselzekerheid en klimaatverandering, moeten nieuwe, ambitieuze klimaatdoelen geloofwaardig en consistent zijn zodat bedrijven ook met zekerheid kunnen investeren in CO2-arme technologieën", stelt het rapport.

fde climate change initiatives


Voedselverspilling
Eind dit jaar komen de wereldleiders in Parijs bij elkaar om tot een nieuw klimaatakkoord te komen. Met dit rapport wil de FDE vast laten zien dat de voedingsmiddelensector niet stil zit. "Of ze nu minder CO2 zijn gaan uitstoten, minder water en energie zijn gaan gebruiken, meer duurzame energie toepassen, verpakkingen geoptimaliseerd hebben, duurzaam inkopen of voedselverspilling voorkomen, de Europese food and drink bedrijven zullen er mee door gaan de impact van klimaatverandering binnen en buiten hun bedrijven zo klein mogelijk te maken", schrijft de FDE.

Fotocredits: 'Hailstorm over Can Picafort', Balearen, Luc. T
Dit artikel afdrukken