In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar stelde de koepelorganisatie van supermarktketens alvast een boodschappenlijstje op voor de politiek:

  • Geef ruimte aan de economie

  • Investeer in Leven Lang Leren (om mensen aan een nieuwe baan te helpen in de snel veranderende economie)

  • Maak voedselonderwijs onderdeel van het curriculum

  • Stel Nutri-Score verplicht op alle verpakkingen (om iedereen op dezelfde gezondheidsbasis te kunnen bedienen)

  • Steun Europese wetgeving over Due Diligence (om producten van buiten de EU of Nederland aan de hoge eisen die hier gelden te laten voldoen)

  • Stel minimumeisen aan duurzaamheid en dierenwelzijn bij de productie van vlees

  • Maak handhaving en Europees recyclebeleid speerpunten bij het tegengaan van zwerfafval

Volgens het CBL hebben bedrijven zeker aan het begin van de nieuwe economische crisis ruimte nodig om te kunnen innoveren en experimenteren. Zo kunnen ondernemers blijven ondernemen en medewerkers hun brood blijven verdienen.

In de supermarkt moet de consument kunnen kiezen voor gezonde en duurzame producten. Ook al vinden de supermarktondernemers keuzevrijheid 'een groot goed', dat neemt niet weg dat ze vinden dat consumenten baat hebben bij wetgeving die een gelijk speelveld tussen bedrijven verzekert. Daarom wil het CBL Nutri-Score op Europees niveau verplicht stellen en pleit de organisatie voor duidelijke wettelijke standaards voor duurzaamheid en dierenwelzijn.

Waarom het CBL economisch herstel bovenaan zijn verlanglijstje zet, maakt RTL Z duidelijk. De zender keek naar het economisch herstel in China, het land dat het eerst werd getroffen door het nieuwe coronavirus en als eerste weer herstelt van de economische klap die daarmee gepaard ging. De Chinese economie herstelt, maar toont niet het gebruikelijke V-vormige patroon. Dat komt omdat de consumentenbestedingen achterblijven bij de productiecapaciteit. Het productieapparaat zal daardoor krimpen en dat zal tot een verdere daling van de bestedingen leiden. Verduurzaming kan alleen worden betaald als mensen voldoende geld kunnen verdienen of door wettelijke eisen worden gedwongen duurdere producten te kopen. Supermarkten gaan voor de combinatie van koopkracht en regelgeving omdat verduurzaming anders niet gemakkelijk te realiseren valt. Tenzij wetten en regels dat verhinderen, zullen in een economisch krimpende markt immers goedkopere boodschappen in plaats van duurdere op de schappen verschijnen. Het CBL waarschuwt de aankomende regering en politiek alvast voor die dynamiek.


Dit artikel afdrukken