CRISPR-Cas is een revolutionair 'cleane' bewerkingstechniek om de genen van organismen net een beetje bij te punten, zoals we ze graag willen hebben. Rond de toelating van die techniek botsen de visies op de toekomst van onze voedselvoorziening en de natuur.

Hoogleraar microbiologie John van der Oost (Wageningen University) stond mede aan de wieg van de techniek. Hij is een groot voorstander vanwege de ongekende mogelijkheden om gewassen te verbeteren met minimale ingrepen. Hij benadrukt dat CRISPR sneller, gerichter en met behoud van veel meer natuurlijke eigenschappen kan werken dan traditionele verdelingsmethoden waar bovendien zelf letterlijk geweld en bestraling aan te pas komt. Van der Oost ziet enorme potentie in het aanpakken van voedseltekorten en milieuproblemen, zoals droogtetolerante rijst of zoutwaterbestendige gewassen.

Ondanks de goedkeuring van het Europarlement voor 'new genomic techniques' (NGTs) met een strikt regelgevend kader, blijft Michel Haring bezorgd. Hij is hoogleraar plantenfysiologie aan de Universiteit van Amsterdam en wijst op de complexiteit van genen en de onrealistische verwachtingen dat CRISPR de honger kan oplossen. Hij kritiseert de simplistische kijk op genetica van de voorstanders en vreest de mogelijkheden om er financieel voordeel uit te halen.

Lees meer in de longread die Frank Mulder maakte voor de Groene Amsterdammer in samenwerking met Foodlog.
Foodlog - Knutselen met planten - Hete Hangijzers in het Voedselsysteem - Foodlog
  • Deel
Druk af