Wetenschappers van het Zweedse Karolinska Institutet onderzochten de relatie tussen verkeerslawaai rondom de woning en obesitas. Ze ontdekten dat blootstelling aan geluidsvervuiling mensen niet zwaarder, maar wel dikker maakt.

De onderzoekers gebruikten data uit het Stockholm Diabetes Prevention Program waarvoor tussen 2002 en 2006 5.075 mensen van 43 tot 66 jaar oud een uitgebreide vragenlijst hadden ingevuld en een medisch onderzoek hadden ondergaan. De geluidsvervuiling waar deze mensen mee te maken hadden bepaalden de onderzoekers aan de hand van bestaande gegevens over de woongebieden. Het onderzoek is verschenen in Occupational and Environmental Medicine.

Geluidsvervuiling
Zo'n 62% van de onderzochte groep bleek regelmatig blootgesteld te zijn aan geluidsoverlast door auto's. Die grens werd bepaald op meer dan 45 decibel. Vijf procent had last van treinlawaai en 22% had te maken met vliegtuiglawaai. Dertig procent had helemaal niet te maken met geluidsvervuiling, 54% met één van de drie veroorzakers, 15% met twee en 2% had last van alle drie de bronnen van geluidsvervuiling.

De wetenschappers vermoeden dat stress door geluidsvervuiling een rol speelt. Bij stress, door bijvoorbeeld een slechte nachtrust, maakt het lichaam het hormoon cortisol aan
Meer buikvet
De onderzoekers stelden vast dat er een verband te leggen was tussen de verschillende geluidsoverlastbronnen en een toenemende buikomvang. Bij iedere toename van 5 dB in het geluidsniveau vanaf 45 dB bleek de buikomvang in het geval van auto's toe te nemen met 0,21 cm, bij treinen met 0,46 cm en bij vliegtuigen met 0,99 cm. Bij vrouwen was die toename statistisch significant. Bij mannen werd een duidelijk verband gevonden tussen de verschuiving in de verhouding van buik- en heupomtrek bij toenemend wegverkeerslawaai.

Mensen bleken niet zwaarder te worden door de geluidsvervuiling. Hun BMI bleef gelijk. Alleen de buikomvang veranderde. Dat lijkt er op te wijzen dat geluidsvervuiling een rol zou kunnen spelen bij het ontstaan van de zogeheten 'vetbuik', ophoping van overgewicht in de buik en niet verdeeld over het hele lichaam.

Stress
De wetenschappers vermoeden dat stress door geluidsvervuiling een rol speelt. Bij stress, door bijvoorbeeld een slechte nachtrust, maakt het lichaam het hormoon cortisol aan. Cortisol bevordert specifiek de opslag van vet in en rond de buik. Dit zou verklaren waarom er verder geen relatie was met de BMI van de deelnemers.

Göran Pershagen, medeauteur, zegt in The Independent dat de bevindingen onvermoede gevolen voor de volksgezondheid kunnen hebben. “Een hoge buikomtrek is een risicofactor voor diabetes type 2 en een heel scala aan hart- en vaatziekten. Onze bevindingen kunnen grote impact hebben op de volksgezondheid, gegeven de wijdverspreide en toenemende blootstelling aan verkeerslawaai.”

Onvermoede aspecten van geluid
Recent kwam aan het licht dat het omgevingslawaai in een vliegtuig de reden is dat het vliegtuigeten naar niets smaakt. Behalve op onze smaak heeft geluid dus ook impact op ons metabolisme. Je zou er bijna van gaan vragen: zouden die mensen die mopperen dat ze al dik worden door ergens naar te kijken, misschien te veel verkeerslawaai ervaren?

Fotocredits: 'Jet aircraft landing', Scott Lewis
Dit artikel afdrukken