Dat meldt het AD. Het aantal zal nog verder oplopen, omdat de 'wintertelling' van Staatsbosbeheer tot en met april loopt. "Alleen dieren waarvan conditie en gedrag lieten zien dat ze het eind van de winter waarschijnlijk niet zouden halen" zijn afgeschoten.

Het aantal dode grote grazers ligt dit jaar aanmerkelijk hoger dan voorgaande winters. Dat komt doordat de afgelopen twee winters zacht waren en de populatie in de Oostvaardersplassen als gevolg daarvan groot was; in oktober telde Staatsbosbeheer circa 5.230 grote grazers in het gebied. Die gingen met een slechtere conditie en minder vetreserves de ongebruikelijk natte, strenge en lange winter in. Volgens Staatsbosbeheer is in de natuur een sterftecijfer van 20 à 30% normaal, maar is een "terugval van de populatie met ruim de helft niet ongebruikelijk".

De toestand van de dieren in het natuurgebied leidde deze winter tot confrontaties tussen dierenliefhebbers en overheden; onder druk van de publieke opinie en na verschillende incidenten besloot de provincie Flevoland uiteindelijk de grote grazers bij te laten voeren. Ook op Foodlog woedde een hevige discussie over de vraag of de sterfte in de Oostvaardersplassen als een natuurlijk proces mag worden beschouwd.

De NOS zet in een tabel de wintersterfte van de afgelopen jaren op een rij. De sterfte van deze winter - nu al bijna 3.000 - blijkt de hoogste sinds jaren:
wintersterfte oostvaardersplassen
Dit artikel afdrukken