Huitema en het parlement willen monopolies op groente en fruit voorkomen. "De tomaat is van ons allemaal!", zegt Huitema, "een monopolie kan voor woekerprijzen van ons eten zorgen. Bovendien zullen door zulke monopolies veel minder nieuwe voedselgewassen ontwikkeld worden, wat onze voedselproductie kwetsbaarder maakt voor plantenziekten, plagen en klimaatverandering. Ik hoop dat het Europees Octrooibureau nu de logische conclusie trekt en de regels voor eens en altijd aanpast.”

In het voorjaar van 2015 besloot de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau (EOB) dat producten die voortkomen uit essentiële biologische processen (klassieke verdeling) een patent kunnen krijgen. Vervolgens zijn er twee patenten voor een paprika- en een broccolivariant twee patenten uitgegeven. Huitema verzette zich door eind 2015 samen met zijn collega-Europarlementariër Bas Belder (SGP) een resolutie op te stellen waarin zij de Europese Commissie vroegen om de wetgeving te verhelderen en het patenteren van natuurlijke eigenschappen van planten te verbieden omdat het niet de intentie van de Europese wetgever is. De resolutie kreeg brede steun in het parlement, niet in de laatste plaats vanuit de Groenen.

De toepasser van de wet moet nu de intentie van de wetgever op het gebied van veredeling laten prevaleren boven de op zichzelf staande octrooiwetgeving
Daarop publiceerde in november 2016 de Europese Commissie een document waarin zij zegt dat het nooit de intentie is geweest om natuurlijke eigenschappen van planten en producten patenteerbaar te maken. Alle Europese landen hebben zich achter de visie van de Commissie geschaard.

In juni van 2017 nam het Europees Octrooibureau (EOB) het besluit geen octrooien meer te verlenen op klassiek veredelde groente- en fruitvarianten. Helaas is dit besluit in december 2018 afgewezen door de Technische Kamer van Beroep. De Kamer concludeerde dat het verbod in strijd is met het Europees Octrooiverdrag. Daarop is gevraagd aan Grote Kamer van Beroep van het EOB om definitief een uitspraak te doen. In de beroepsprocedure kunnen belanghebbenden voor 1 oktober 2019 hun bezwaren kenbaar maken bij de Grote Kamer van Beroep van het EOB. Op het verzoek van Huitema heeft het Europees Parlement het onderwerp opnieuw op de agenda gezet door middel van deze, inmiddels aangenomen, resolutie.
Daarmee doet nu de wetgever een moreel appel op de toepasser van de wet. De toepasser moet de intentie van de wetgever op het gebied van veredeling laten prevaleren boven de op zichzelf staande octrooiwetgeving.

Dit artikel afdrukken