"Er kan een tijd komen dat iedereen penicilline in de winkel kan kopen. Dan bestaat het gevaar dat de onwetende mens microben vanwege onderdosering resistent maakt door ze bloot te stellen aan niet-dodelijke hoeveelheden van het geneesmiddel", zei Sir Alexander Fleming in 1945. Precies in die situatie zijn we beland. Wijdverspreid gebruik van antibiotica - voor mens en dier - heeft tot de situatie geleid dat er steeds meer 'superbugs' voorkomen, bacteriestammen die resistent zijn tegen de meest gebruikte antibiotica.

Op dit moment sterven in de VS en de EU jaarlijks circa 35.000 mensen als gevolg van een infectie met resistente bacteriën. Tien jaar geleden lagen die aantallen nog op 23.000 (VS) en 25.000 (EU). Voor wie een resistente bacterie oploopt, kan een eenvoudige chirurgische ingreep dodelijk aflopen.

In 2016 voorspelde een Brits onderzoek, onder leiding van econoom en voormalig bij Goldman Sachs-bankier Lord Jim O'Neill, dat het aantal jaarlijkse sterfgevallen als gevolg van antibioticaresistentie op zou lopen tot 10 miljoen in 2050. Dat is ongeveer het aantal mensen dat momenteel jaarlijks sterft aan kanker. Zeven jaar later verwacht O'Neill, op basis van recentere gegevens, dat er tot twee keer zoveel mensen zouden kunnen sterven, zegt hij in de Financial Times.

In een markt die gewend is aan goedkope generieke antibiotica blijken farmaceutische bedrijven en investeerders zich liever te richten op het testen en op de markt brengen van een duur kankermedicijn dan op een antibioticum
Leeg medicijnkastje, lege pijplijn
De hoogtijdagen van het antibioticaonderzoek waren de naoorlogse jaren, toen breedspectrumantibiotica als tetracyclines en vancomycine werden ontdekt. Maar omdat slechts ongeveer 1% van de bacteriesoorten op aarde in laboratoriumomstandigheden gekweekt kon worden, begon de vooruitgang in de jaren 1980 te stagneren. Niet alleen het medicijnkastje raakte leeg, maar ook de pijplijn.

Dat hangt samen met het feit dat zowel de farmaceutische industrie als overheden onvoldoende investeren in de kostbare speurtocht naar nieuwe antibiotica. Het zoeken en op de markt brengen van een nieuw antibioticum vergt hoge investeringen. Reken maar op zo'n $1,5 miljard per middel. Met name de vereiste klinische testen maken de lancering van ieder nieuw medicijn duur. In een markt die gewend is aan goedkope generieke antibiotica zijn de hoge investeringen - met de kans op 'floppen' van het middel tegen betere concurrenten - moeilijk terug te verdienen. Het risico dat de kosten niet terugverdiend kunnen worden is te groot.

Die financiële kant van de zaak laat farmaceutische bedrijven en investeerders zich liever richten op het ontwikkelen van een duur kankermedicijn dan op een antibioticum. Op gezag van BIO dat de investeringen in de Amerikaanse biotech sector in kaart bracht, laat de Financial Times zien dat de investeringen in nieuwe kankermedicijnen in het afgelopen decennium zijn gestegen van minder dan $1 miljard tot rond de $7 miljard, terwijl die in antibiotica zijn blijven steken op enkele honderden miljoenen.

Nieuwe technologieën, zoals AI (gebruik van een algoritme om duizenden chemische verbindingen te testen op bacteriedodende potentie) en draagbare genoomsequencingtechnologie (waarmee dagenlange kweek omzeild wordt en meteen het juiste antibiotum ingezet kan worden voor elke ziekteverwekker), verlichten weliswaar de kostenproblematiek maar nog onvoldoende.

Maar liefst 99% van bacteriële wereld bestaat uit 'dark matter
Doorbraak
Maar nu lijkt zich een doorbraak af te tekenen. Een internationaal team van onderzoekers meldt in het wetenschappelijke tijdschrift Cell de ontdekking van een nieuw soort antibioticum: clovibactin. De onderzoekers werkten samen met het kleine Amerikaanse farmaceutische bedrijf NovoBiotic, dat een paar jaar geleden een manier vond om de voorheen 'onkweekbare' bacteriën juist wel te kunnen cultiveren. Daarmee boorde NovoBiotic een vooralsnog onbegrensde hoeveelheid nieuwe mogelijkheden aan, want maar liefst 99% van bacteriële wereld bestaat uit 'dark matter'.

"De meeste antibiotica zijn afgeleid van natuurlijke producten en er kunnen echt nieuwe moleculen op ons wachten in die andere 99 procent, de bacteriële dark matter," zegt Markus Weingarth, onderzoeker op het gebied van antibiotica aan de Universiteit Utrecht en co-auteur van het Cell-artikel, in de Financial Times. Dankzij de iCHip-technologie van NovoBiotic konden de onderzoekers aan de slag met de bodembacterie E. terrae ssp. Carolina. Die bleek de actieve stof 'clovibactin' te produceren waartegen de resistente MRSA-bacterie niet bestand was.

Clovibactin werkt door zich aan 3 verschillende celwandcomponenten te hechten en zo een 'dodelijke kooi' te vormen rondom de bacterie (klouvi betekent 'kooi' in het Grieks). "Deze drievoudige aanval maakt het moeilijk voor een bacterie om resistentie te ontwikkelen," aldus Weingarth in Scientias.

Antibioticaresistentie kan een crisis veroorzaken die covid-19 op 'een tuinfeestje' doet lijken
In het laboratorium is clovibactin effectief gebleken tegen MRSA, bacteriële longontsteking en vancomycineresistente enterokokken en wordt nu getest tegen ziekten als miltvuur en tuberculose. En hoewel klinische testen nog zeker een aantal jaren op zich zullen laten wachten, biedt het nieuwe antibioticum een glimmertje hoop in een steeds resistentere wereld. Met 99% van de bacteriën met mogelijk antimicrobiële eigenschappen nog onontdekt onder onze voeten, raakt het medicijnkastje misschien voor 2050 toch weer een beetje gevuld.

Filantropen, impactinvesteerders, overheden
De kans daarop wordt bovendien vergroot doordat verschillende filantropen en impactinvesteerders proberen het gat op te vullen dat durfkapitalisten hebben achtergelaten, schrijft de Financial Times. Volgens impactinvesteerder AMR Action Fund hebben investeerders circa $4 miljard verloren op biotechbedrijven die antibiotica ontwikkelen. Inmiddels werken het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de EU aan nieuwe economische modellen om geneesmiddelenproducenten te stimuleren nieuwe antibiotica te ontwikkelen. De Britten en de VS onderzoeken een abonnementsmodel dat fabrikanten jaarlijks tientallen miljoenen garandeert los van het aantal recepten dat wordt voorgeschreven. De EU denkt na over een verhandelbare voucher die exclusiviteit van een patent - dat ook op een ander product mag zijn gevestigd - verlengt en daarmee hun terugverdientijd op succesvolle producten.

De Brit O'Neill is 'voorzichtig blij' met de onverwachte vooruitgang van het afgelopen half jaar na "jaren van weinig dynamiek." Maar meer urgentie is noodzakelijk, waarschuwt hij, "anders kan antibioticaresistentie een crisis veroorzaken die covid-19 op 'een tuinfeestje' doet lijken."
Dit artikel afdrukken