De sneltest is in januari ontwikkeld in China, waar de eerste uitbraak van COVID-19, ofwel coronavirus, plaatsvond. Wetenschappers ontwikkelden een test die IgM en IgG antilichamen tegen SARS-CoV-2 virus in menselijk bloed (vingerprikje) of serum kan detecteren in verschillende infectiestadia. In klinisch onderzoek op acht verschillende locaties is de sensitiviteit en specificiteit getoetst. Dit gebeurde met bloedmonsters van 397 met PCR-test bevestigde coronapatiënten en 128 negatief geteste mensen. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Medical Virology van 27 februari 2020.

Vogelaar kwam de test op het spoor toen hij contact opnam met collega’s in Azië. De bereidwilligheid om kennis te delen met het westen is er groot. “Ik hoop dat deze test een bijdrage kan leveren aan het in beeld brengen van de infectie. Bovendien ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in mensen die de infectie hebben doorgemaakt en inmiddels zijn genezen. Zij kunnen plasma doneren voor vervolgonderzoek”, legt hij uit.

Met het plasma kan een specifiek gammaglobuline worden ontwikkeld. Hiermee is het in principe mogelijk om mensen passief te immuniseren. Vogelaar denkt daarbij aan artsen en verpleegkundigen die nog geen antistoffen hebben gevormd. Ook mensen die al ziek zijn hebben baat bij gammaglobulinen, want het is vermoedelijk in staat om de koorts snel te verlagen. Sanquin heeft al vergelijkbare concentraten beschikbaar, maar nog niet voor COVID-19. Vogelaar heeft in het verleden zelf als eerste in Nederland een gammaglobuline geproduceerd tegen het virus Hepatitis-B. Hij werkte toen bij het CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst) van het Nederlandse Rode Kruis in Amsterdam aan zijn proefschrift ‘Het Optimaal gebruik van Bloed’.

Het is geen zelftest voor consumenten. Zorgprofessionals kunnen contact opnemen met het ELN (eln@healthdiagnostics.nl).

In Nederland wordt naar aanleiding van een artikel Follow the Money gebakkeleid over de Zwitserse farmaceut Roche. Uit een interview van afgelopen week in de Volkskrant kwam naar voren dat het bedrijf een vloeistof maakt waarvan het de samenstelling niet vrij wil geven om meerdere fabrikanten het spul te laten maken. Daardoor zou in Europa onvoldoende getest kunnen worden. Minister Hugo de Jonge moet van de Kamer Roche desnoods onder dwang bewegen de samenstelling toch vrij te geven of anderszins voldoende product invorderen.

Maar hoe belangrijk is Roche eigenlijk?

De zaak blijkt genuanceerder in elkaar te zitten. In het UMCG in Groningen kan wel getest worden. FTM legde uit waar de schoen wringt. Groningen is niet afhankelijk van één grote leverancier, maar heeft de risico’s gespreid over verschillende fabrikanten. Dit in tegenstelling tot een meerderheid van de Nederlandse laboratoria. Zij moeten hun testbenodigdheden afnemen van de marktleider, het Zwitserse farmacieconcern Roche. Dochteronderneming Roche Diagnostics levert voor de meeste laboratoria in Nederland de machines waarmee ook de coronatests worden gedaan. Daarvoor zijn de testmaterialen van Roche nodig, zoals bepaalde vloeistoffen en pipetten.
Er is dus sprake van een systeemafhankelijkheid, net zoals bij printers. Je hebt de cartridge voor jouw merk en model printer nodig, anders kun je niet printen. Groningen deed echter aan goed risicomanagement en werkt met meerdere systemen om niet afhankelijk te zijn. De hierboven beschreven test is een sneltest waar geen laboratorium voor nodig is.


NB: de redactie van Foodlog is zich bewust van de juridische strijd tussen Vogelaar en Achmea. Vogelaar zou gefraudeerd hebben met analysedeclaraties bij zorgverzekeraar Achmea. De zaak sleept al jaren. Omdat de redactie weet heeft van ook andere tests die vanuit Azië beschikbaar komen, brengen we desondanks dit nieuwsbericht

Update 28 maart | 15:00

Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, in leven geroepen door het Ministerie van VWS, heeft het laboratorium van Vogelaar gisteren gevraagd een voorstel te doen. Zijn bedrijf zegt wekelijks 1 miljoen tests vanuit China te kunnen leveren. Eventueel kan de capaciteit worden opgeschroefd tot 1,5 miljoen

Feike Sijbesma sprak gisterenavond 27 maart in Op1 over de wereldwijde jacht op bloedtesten. We hebben er in Nederland (en de rest van het Westen) niet zo goed achteraan gezeten, maar de WHO adviseert 'Test, test, test'. De druk op productiebedrijven is groot en zal alleen maar groter worden.
Dit artikel afdrukken