Het CBS publiceerde vandaag hoeveel inkomen boeren in 2021 uit hun bedrijf haalden. De cijfers lopen een jaar achter en gaan daarom niet over 2022, maar over 2021. Een beperkt aantal bevindt onder de lage-inkomensgrens. Het gemiddelde besteedbare inkomen per agrarisch huishouden ligt hoger dan het gemiddelde Nederlandse inkomen, stelde het CBS vast.

In 2021 was het gemiddeld besteedbaar huishoudensinkomen van agrarische huishoudens €81,800; het gemiddelde huishouden in Nederland wist €48,500 binnen te halen. Huishoudens in de agrarische sector deden het in 2021 ook beter dan het gemiddelde ondernemershuishouden dat in 2021 €76,200 aan besteedbare inkomen opgaf. Aangetekend moet worden dat meer dan de helft van de agrarische huishoudens zijn belangrijkste inkomensbron uit de onderneming haalde, gevolgd door looninkomsten buiten het bedrijf.

Van de agrarische huishoudens behoorde 53% in 2021 tot de 20% huishoudens met de hoogste inkomens in Nederland. Het besteedbare inkomen van 7% van de agrarische huishoudens behoorde tot de 20% huishoudens met het laagste inkomen.
Ter vergelijking: in 2021 behoorde 45% van de huishoudens met inkomen uit onderneming tot de 20% huishoudens met de hoogste inkomens en 11% tot de 20% huishoudens met de laagste inkomens.

Nederland telde in 2021 ruim 52 duizend landbouwbedrijven, waarvan 57% samenwerkingsverbanden, 33% eenmanszaken en 9% rechtspersonen. Rechtspersonen (zoals BV's) zijn niet in de berekeningen van het CBS meegenomen.

  • Deel
Druk af