In opdracht van de Britse regering onderzoekt de werkgroep Review on Antimicrobial Resistance aanbevelingen tegen de toenemende antibioticaresistentie wereldwijd, Deze week verscheen het rapport Antimicrobials in Agriculture and the Environment; Reducing Unnecessary Use and Waste.

Op basis van het rapport doet de werkgroep, onder leiding van econoom Jim O'Neill, een dringende oproep aan om te beginnen de Britse boeren hun antibioticagebruik te minderen. Recent troffen Chinese onderzoekers bij E.coli bacteriën in varkens en vlees resistentie aan tegen colistine, een last resort antibioticum dat bij multiresistente bacteriën ingezet wordt.

Meer antibiotica voor dieren dan mensen
Wereldwijd wordt meer antibiotica gebruikt in de dierhouderij dan in de menselijke gezondheidszorg. In de VS bijvoorbeeld gaat het om 3.400 ton voor mensen, tegen 8.900 ton voor dieren. Bij doorgaan op dezelfde voet als nu, zal het antibioticagebruik met 67% toenemen tot in 2030. Door het wijdverbreide gebruik zal echter ook de antibioticaresistentie toenemen en zullen in 2050 jaarlijks 10 miljoen mensen extra overlijden omdat ze niet meer met antibiotica behandeld kunnen worden.

Nederland als voorbeeld
De verschillen in antibioticagebruik bij de productie van voedsel zijn groot. In teveel niet-Europese gevallen worden antibiotica nog steeds gebruikt als groeibevorderaar. In de EU is die toepassing sinds 2006 verboden. Een aantal Europese landen laat zien dat het mogelijk is het antibioticagebruik in de landbouw terug te dringen. Ligt het antibioticagebruik in de VS op 200mg per kilo diergewicht, in Europa is koploper Denemarken er in geslaagd het terug te brengen tot minder dan 50mg/kg. Denemarken is een van de grootste varkensexporteurs ter wereld en laat hiermee zien dat een dierhouderij zonder grote hoeveelheden antibiotica mogelijk is. In het rapport komt ook de Nederlandse aanpak om het antibioticagebruik in de landbouw terug te dringen als voorbeeld aan de orde.

antibioticagebruik per land


Aanbevelingen
Het rapport doet drie aanbevelingen:
1. Een wereldwijde doelstelling om het gebruik van antibiotica in de voedselproductie terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau per kilo vlees- en visgewicht. Daarnaast moeten er beperkingen opgelegd worden aan het gebruik van voor de menselijke gezondheid kritische soorten antibiotica.
2. Minimum standaarden om de afvalverwerking in de antibioticaproductie te verbeteren - daarmee moet vervuiling van water en het milieu teruggedrongen worden.
3. Radicaal verbeteren van het toezicht op het gebruik van antibiotica in de landbouw en op de afvalverwerking van antibioticaproductie.

Fotocredits: 'Antibiotic sensitivity test for an isolate of Moraxella catarrhalis. This strain shows resistance to the antibiotic ampicillin', Dr. Graham Beards, via Wikimedia
Dit artikel afdrukken