Vandaag wordt bekend dat de gemeente Boxtel minister Kamp per brief heeft verzocht de vergunning om proef te boren naar schaliegas in Boxtel in te trekken.

Het verzoek is gedaan vóór Kamp eerder deze week bekend maakte dat de overheid het boren naar schaliegas in Nederland als veilig beschouwd. De gemeente stelt dat de vergunning in 2010 "ongefundeerd" is verleend, maar vermoed dat de minister niet gevoelig zal zijn voor het verzoek.

Het verzoek is vooral bedoeld ''om de discussie op gang te brengen. De brief is ook aan de Tweede Kamer gestuurd."
De eerste Milieu Effect Rapportage wees op het democratisch tekort in de besluitvorming rond schaliegasboring in Nederland. Zonder lokaal draagvlak zouden boringen niet kunnen plaatsvinden.
Dit artikel afdrukken