Achter de schermen speelt zich een machtsspel af, maar tot voor kort kon dat niet verhinderen dat FDF, Agractie én LTO elkaar vasthielden en niet lieten piepelen. Totdat.

Totdat Rutte strategisch Johan Remkes naar voren schoof om de zaak te sussen, te traineren, en uiteindelijk tot een eind te brengen zónder ingrijpende wijzigingen in de beleidsvoornemens. Remkes nodigde een honderdtal partijen uit, neemt een paar weken om alle zeer uiteenlopende ‘wensen’ te noteren, en zal deze vervolgens in een keurig rapport rapporteren aan het Kabinet en de Tweede Kamer. Die mag er vervolgens over debatteren om tot de conclusie te komen dat de coalitie elkaar blijft vasthouden en de plannen nagenoeg ongewijzigd doorgaan. En natuurlijk moet er wat water bij de wijn om de morrelende achterbannen van het CDA en VVD te sussen.

Maar dan moet de landbouw wel aan tafel komen bij Remkes, en dan willen Rutte en een paar ministers daar best een keer even bij aanschuiven. Als eerste de zwakste schakel, LTO. Eén telefoontje van Rutte met als ‘toezegging’ een gesprek ‘zonder taboes’ bleek voldoende om voorzitter Sjaak van der Tak over de streep te trekken.

De macht eindigt zodra je aan tafel komt zonder stevige toezeggingen
Misschien heeft Rutte de toezegging gedaan het versnellingsplan van LTO en consorten te willen uitvoeren, dat toch al nagenoeg overeenkomt met de Kabinetsplannen? Misschien een ander doekje voor het bloeden? In ieder geval ging Sjaak direct overstag. Er zijn aannemelijke geruchten dat Sjaak al de week eerder contact had om een route te bespreken die hem zonder gezichtsverlies aan tafel kon laten komen.

Om het toch al watermakende LTO-schip niet te isoleren, ging Sjaak snel bellen om steun te vinden voor zijn overstap naar het hok van Rutte en Remkes. Dus belden ze Roy Meijer (NAJK), Bart Kemp (Agractie), Henk Bleker (NMV) en Linda Verriet (POV). Henk Bleker had zelf al gebeld met Rutte en Remkes om aan te schuiven en die akelige acties snel te stoppen.

Voor en achter de schermen sprak Bleker zijn afkeuring voor stevige acties al herhaaldelijk uit. Zijn Nederlandse Melkveehoudersvakbond (NMV) zal zeer waarschijnlijk vandaag of morgen bekend maken aan te schuiven in het hok met Rutte en Remkes. Bleker móét tenslotte iets presteren in het verdeelde NMV en zichtbaar zijn.

Maar wat een pech. Meijer had net donderdagmiddag op de NAJK-website gezet niet in gesprek te willen met Remkes en heeft dus wat uit te leggen aan zijn achterban als hij opeens wel gaat.

Kemp hapte helaas niet toe. Hij heeft geen trek in ‘theekransjes’ meldde hij eerder in de media en liet bovendien blijken allerminst overtuigd te zijn dat er daadwerkelijk beweging komt in het stikstofdossier. Dan Verriet van de Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV). Nauw gelieerd aan LTO zal zij snel overstag gaan en Sjaak tegenstribbelend volgen.
Dan Van den Oever. Hij ontplofte eerst omdat 'Sjakie' niet naar hem geluisterd had, maar bond de volgende dag al in en wil er graag bij zijn. Voor het verhaal om Sjaak bij de les te houden maar het gaat natuurlijk om ‘erbij’ te zijn. Een puntje is nog dat Mark al aan zijn achterban en Remkes had laten weten niet in gesprek te zullen gaan. Ik ben benieuwd of de actieboeren van FDF zich met een kluitje in het riet laten sturen.

En zo komt het spel weer op de rit van Rutte en Remkes en worden alle inspanningen en acties van meer dan twee maanden teniet gedaan door het lokkende gesprek met de macht en interne belangen van partijen. De macht eindigt zodra je aan tafel komt zonder stevige toezeggingen.

Beste landbouwpartijen, bezint eer ge begint!
Dit artikel afdrukken