De actieboeren van FDF, Agractie en NMV droogden afgelopen zondag de politieke brandweerman Johan Remkes meteen af. Hij werd benoemd om de ruzie binnen het kabinet (binnen VVD en CDA en tussen die twee en D66), met de provincies en de boeren weer vlot te trekken. Minister Christianne van der Wal zei ervan uit te gaan dat de boeren netjes bij Remkes aan tafel zouden komen. Maar nee. Ook de klassieke polderboeren van de oude Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland en het jeugdige Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) bedanken voor de eer.
Afgelopen zondag werd Remkes aangesteld als bemiddelaar om boeren en het kabinet samen aan tafel te krijgen over de onwerkelijke stikstofplannen. In de antwoordbrief die gisteren verscheen, schrijven de ministers het volgende: ‘De gesprekken dienen er niet toe om de doelstellingen en uitgangspunten zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) ter discussie te stellen’.

Landbouworganisatie LTO Nederland wijst het gesprek met Remkes af omdat de regering volgens LTO "geen enkele ruimte biedt om met de sector het echte gesprek aan te gaan over doel, tijdpad en middelen in het stikstofdossier. Onder deze voorwaarden heeft spreken met de bemiddelaar geen zin."

Juist op dit punt heeft NAJK grote moeite met het beleid. “Deze uitgangspunten en doelstellingen omtrent stikstof zijn juist het probleem. Hiermee zegt het kabinet onder andere dat over de stikstofkaart en de Kritische Depositiewaard (KDW) in de doelstelling niet gesproken kan worden. Zolang dit het geval is, heeft praten met een bemiddelaar geen zin!”, aldus NAJK-voorzitter Roy Meijer.

Als de minister wat wil, resten haar twee opties: buigen of barsten.