In september begint het nieuwe TV kanaal Farm & Food TV Channel met zijn uitzendingen. In eerste instantie via internet, maar dit najaar nog ook op de televisie. Er is zelfs sprake van 24-uurs uitzendingen, meldt producent Aleid Smid van ASTC Media in het AD.

Weet wat je eet
Het idee voor de boerenzender komt uit de koker van TV-producent Smid en trendwatcher Adjiedj Bakas. “Het is geen promotiekanaal voor boeren, maar nadrukkelijk een zender voor een breed publiek. We belichten alle kanten van de agrarische sector en dienen daarmee een beetje als tegengeluid voor de Partij voor de Dieren en de milieubeweging. Wij laten boeren vertellen hoe de dieren leven. En dat vlees duurder wordt als kippen meer ruimte krijgen. Mensen willen weten waar hun eten vandaag komt. Wij willen inspelen op die behoefte. We willen ook een plek zijn waar boeren hun zakelijke informatie kunnen vinden, een soort RTL Z voor de landbouw”, licht Smid toe.

Eerste boerenzender Europa
Het kanaal wordt de eerste boerenzender in Europa. Naast nieuws- en actualiteitenprogramma's, debatten ('Boerenpraat'), reportages en documentaires over voedselproductie en voedselvraagstukken wil de zender ook 'docu-soaps' en portretten van boeren en tuinders gaan bieden.

Volgens de initiatiefnemers is er behoefte aan een zender als Farm & Food omdat de agrarische sector zichzelf onvoldoende herkent in de huidige berichtgeving. Dat kwam recent bijvoorbeeld aan de orde in de Zembla-uitzendingen over de melkveehouderij in ons land. Daarnaast blijft de kijk van de agrarische wereld zelf op bepaalde issues vaak onderbelicht. De zender is dan ook opgezet "ter vergroting van het maatschappelijk draagvlak van de agrarische sector".

Food & Farm TV Channel wordt ondersteund door CRV en LTO Noord, meldt Nieuwe Oogst en gefinancierd door de levensmiddelenindustrie en de land- en tuinbouwsector zelf.


Trailer FARM & FOOD TV Channel


Fotocredits: Still ‘Trailer FARM & FOOD TV Channel’, ASTC Media
Dit artikel afdrukken