Gedetineerden in Australië krijgen beter te eten dan ouderen in verzorgingstehuizen. Dat schrijft de Australische nieuwssite News.com.au. Diëtiste Cherie Hugo legde wat cijfers bloot tijdens een vergelijkend onderzoek voor de Bond University in Queensland. Hugo baseerde zich op financiële rapportages van ruim 800 instellingen die in totaal bijna 65.000 ouderen verzorgen. Ze ontdekte bovendien dat de helft van de ouderen ondervoed is.

Dat zou het gevolg kunnen zijn van de lage budgetten die beschikbaar zijn voor het eten in een verzorgingshuis. Per bewoner in een verzorgingstehuis wordt per dag gemiddeld AUS$6,08, omgerekend €3,87, uitgegeven aan voeding. Ter vergelijking: voor gedetineerden is een budget beschikbaar van AUS$8,25 (€5,09) per dag.

Michael Gannon, president van de Australian Medical Association, spreekt van een nationaal schandaal. “De cavia’s van mijn kinderen krijgen verse ingrediënten en er wordt meer geld aan ze uitgegeven”, vertelt Gannon Courier-Mail.

Ondervoeding van ouderen is ook in Nederland geen onbekend verschijnsel. Bij ons zou 20% van de zorgbehoevenden en 15-30% van de thuiswonende ouderen ondervoed zijn. Het Voedingscentrum biedt enige verlichting met voorlichting over goed gevoed ouder worden.nl. Ook in Nederland wordt het probleem onderkend en op de kaart gezet. Dat neemt niet weg dat daarmee de eeuwige discussies over budgetten in de zorg nog niet zijn opgelost.

Hoe het met de inhoudelijke kwaliteit van het eten in de Australische verzorgingshuizen en gevangenissen is gesteld, heeft Hugo niet nader onderzocht. Ze baseerde zich slechts op financiële gegevens. In de VS werd onlangs duidelijk dat het juist met de voedselveiligheid van het gevangeniseten buitengewoon droevig is gesteld. Dat soort problemen is in Nederland onbekend.
Dit artikel afdrukken