"SEO Economisch Onderzoek heeft op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen (VNFKD) de maatschappelijke kosten van ondervoeding in kaart gebracht. Uit het onderzoek, genaamd ‘Ondervoeding onderschat’, blijkt dat in totaal één op de vijf ziekenhuispatiënten en één op de vijf bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen ondervoed is. De totale maatschappelijke kosten van ondervoeding worden geschat op 1,8 miljard euro per jaar. Tevens blijkt dat ziektegerelateerde ondervoeding in Nederland leidt tot circa 400 doden per jaar. Dat betekent dat dagelijks minstens één patiënt overlijdt aan ondervoeding."

Dat schrijft SEO. Het nieuws haalde alle kranten. Toch is het al jaren bekend onder insiders.

20% ondervoed
In ziekenhuizen zou 20% van de patiënten ondervoed zijn. In verzorgingshuizen. Dat verwacht je niet in Nederland, zegt een zorgverlener in het NRC van gisteren. “Artsen zeggen vaak dat sterk gewichtsverlies ‘erbij hoort’ als een patiënt ziek is, maar dat is een verkeerde gedachte. Het kan niet zo zijn dat patiënten in Nederland overlijden door onvoldoende aanpak van hun slechte voedingstoestand in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuis.”

Daarnaast zou één op de 10 thuiswonenden ondervoed zijn tegen een kwart in zorginstellingen. Om economische redenen zou deze trend moeten worden gekeerd. De NRC schrijft dat SEO eindelijk uitzocht wat het Nederland aan zorgkosten zou schelen als we dat deden:

Voor het eerst onderzocht SEO de ‘maatschappelijke kosten’ van ondervoeding in Nederland. Uit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen, blijkt dat ondervoeding jaarlijks 1,8 miljard euro kost. Ziekenhuizen besteden circa dertig procent meer budget aan een ondervoede patiënt dan aan patiënten met hetzelfde ziektebeeld die wel goed doorvoed zijn. De extra kosten worden veroorzaakt doordat ondervoede patiënten zeer langzaam herstellen. Zij liggen langer in het ziekenhuis en moeten vaker aan complicaties behandeld of geopereerd worden, bijvoorbeeld doordat wonden niet goed helen, door infecties of doorligwonden.

Oorzaak?
Wie zoekt naar plaatjes vindt bij 'ondervoeding' of 'malnutrition' alleen foto's van zwarte mensen. Kun jij je iets voorstellen bij 1 op de 5 ondervoede Nederlanders die zorg behoeven?

Wat is het, behalve een kostenpost en wat kan Nederland er tegen doen? Uit het SEO rapport wordt duidelijk wat de gevolgen, maar niet wat de oorzaken zijn. Hoogste tijd om het daar eens over te hebben.

NB: in 2013 werd bekend dat in het Verenigd Koninkrijk ruim duizend doden vielen tussen 2003 en 2012 als gevolg van uitdroging door verwaarlozing.

Fotocredits: Stories, uitsnede, Ricky Norris
Dit artikel afdrukken