De Nederlandse poot van discounter Aldi zet een belangrijke stap om de interne communicatie met medewerkers en het personeelsbeleid te verbeteren. Het bedrijf stelt daarvoor op (Nederlands) corporate niveau een personeelsmanager aan, meldt CNV Dienstenbond dinsdag.

Al sinds 2004 waren er regelmatig klachten over de arbeidsomstandigheden bij de Duitse discounter, die er uiteindelijk toe leidden dat in oktober 2013 de Arbeidsinspectie SZW een plan van aanpak eiste dat een einde moest maken aan de geconstateerde overtredingen van de Arbowet. CNV Dienstenbond heeft het opstellen van dat plan begeleid. De vakbonden zullen ook bij het komende verbetertraject betrokken worden. CNV Dienstenbond gaat daarvoor werkgroepen organiseren: 'Deze moeten naast concrete plannen ook zorgen voor meer openheid binnen de gesloten bedrijfscultuur van Aldi', schrijft De Levensmiddelenkrant.

Die gesloten cultuur mag blijken uit de reactie van Aldi op BNR: 'Een woordvoerster van Aldi bevestigde dat er wordt gewerkt aan verbeteringsplannen, maar over de inhoud daarvan wilde ze niets kwijt. "We vertrouwen er op dat die tot verdere verbeteringen in de organisatie zullen leiden''.'
Dit artikel afdrukken