Dat meldt het CBS.

Naast Zuid-Holland, waar de bebouwing met 3 procentpunt groeide, maakten ook Utrecht (2,2 procentpunt) en Flevoland (2,0 procentpunt) een groeispurt door. In Zuid-Holland en Utrecht, maar ook in Noord-Holland en Noord-Brabant hing die groei samen met de bouw van Vinex-wijken, tussen 1995 en 2005. In Friesland en Drenthe bleef de toename van de bebouwing beperkt tot 1 procentpunt.

In vrijwel alle provincies nam ook de bevolking toe, op Limburg na. Sinds 2003 krimpt het aantal Limburgers.

Minder landbouwgrond
Veel nieuwe bebouwing gaat ten koste van landbouwgronden. In Zuid-Holland liep het landbouwareaal terug met 5,5 procentpunt. Dat komt overeen met 14,6 duizend hectare agrarisch terrein. Niet alle agrarische grond wordt omgezet in bebouwing, dat kan ook bos of natuur zijn. "Ondanks de oprukkende bebouwing hebben de provincies overwegend een landelijk karakter. In 2015 was in alle provincies ten minste 58% van het oppervlak in gebruik voor landbouw, bos en open natuurlijk terrein," schrijft het CBS.

bodemgebruik nl cbs


Flevoland raakt tot 2040 10% landbouwareaal kwijt
Wageningen Universiteit (WUR) publiceerde eerder deze week een onderzoek naar de ontwikkeling van het grondgebruik in de provincie Flevoland. Flevoboeren zullen tot 2040 zo'n 10.000 hectare landbouwgrond kwijtraken. Woningbouw en Lelystad Airport pikken het grootste deel in.

Maar Flevoland blijkt vooral ruimte te bieden aan zonneparken, aldus Boerenbusiness. Niet alleen voor de eigen energievoorziening, maar ook voor aangrenzende provincies die minder ruim in de (landbouw)grond zitten. Boeren die hun akkers zien als belegging kiezen voor zonneakkers dankzij subsidies op hernieuwbare energie en de lage rentabiliteit van akkerbouwgewassen.

Landschapsinrichting en -schoon zijn in Nederland een onderwerp aan belang aan het worden, zoals mag blijken uit het begrip landschapspijn dat werd geintroduceerd door de Friese journalist Jantien de Boer en de discussie die deze week volgde op een rapport van Natuurmonumenten over de waardering van Nederlanders voor hun landschap.
Dit artikel afdrukken