In een bericht schrijft het bestuur van Agractie:

Geachte minister Schouten,

In vervolg op de toespraak die we 1 oktober tot u deden is allereerst noodzakelijk te vermelden dat Stichting Agractie Nederland hierbij een ministeriële erkenning verzoekt als belangenbehartiger van de agrarische sector.

Vervolgens vraagt Agractie het ministerie met klem en aandrang regelingen te ontwikkelen die het primair gebruik van Nederlandse produkten in publieke en semi-publieke kantines en restaurants/catering verplicht stelt.

Daarnaast vraagt Agractie budget om de beoogde herwaardering van de Nederlandse landbouw te bereiken volgens het concept model in de pagina’s hieronder uitgewerkt.
Tenslotte wil Agractie met u in gesprek aan de hand van de standpunten zoals deze zijn verwoord op de website Agractie.nl

Graag ontvangen we uiterlijk 18 oktober uw reactie op onze eisen in het belang van de agrarische sector en een door de sector gedragen overheidsbeleid.
Onze verwachting is dat de onderliggende basis van onze eisen, duurzaamheid en waardering, door u onderstreept worden, en u ons dus op alle punten terwille zult zijn.
In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet,

Bart Kemp, Voorzitter stichting Agractie
Mathijs Lubbertsen Secretaris stichting Agractie
Rence Slootman Penningmeester stichting Agractie


Bij het verzoek is een budget gevoegd van €17,5 miljoen om de beeldvorming te corrigeren die 3% van Nederland de andere 97% zou opleggen. Daarnaast is de organisatie een inzamelingsactie begonnen om €120.000 startkapitaal op te halen. Na drie dagen is bijna €18.000 opgehaald; de actie loopt nog 33 dagen.

Blekers nadrukkelijk keuze op rechts dwingt de traditionele boerenpartijen en Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) daar nadrukkelijker voor of juist tegen te kiezen
Het verzoek van Agractie.nl is een nieuwe breuklijn in het traditionele Nederlandse boerenfront. In het verleden moest LTO, de boerenkoepel die met de regering praat, alleen de boerenvakbonden zoals NAV (akkerbouw), NMV (melkveehouderij), NVP (pluimvee) naast zich dulden. Daarnaast zijn nu ontstaan de Farmers Defence Force (FDF) en Agractie.nl die in gezamenlijkheid het boerenprotest van 1 oktober organiseerden, maar inmiddels ieder gescheiden hun weg zoeken om het boerenbelang aan de samenleving duidelijk te maken. Eergisteren werd duidelijk dat de FDF een vervolgactie op het massale 1 oktober-protest organiseert. Gisteren kondigde Agractie.nl twee nieuwe publieksvriendelijke acties aan.

Rol oud-CDA voorman Henk Bleker
In Nederland stoppen op dit moment dagelijks circa 6 boeren. De sector krimpt terwijl tevens de verdeeldheid toeneemt. Agractie en de Farmers Defence Force staan voor een landbouwbelang dat politiek Den Haag, inclusief VVD en CDA, uiteindelijk niet meer zal kunnen steunen omdat de politieke meerderheid natuurbelangen niet zal willen ontkennen. Daardoor bouwt zich een ramkoers op tussen de nieuwe boerengroepen en Den Haag enerzijds en traditionele boerenvertegenwoordigers zoals LTO Nederland en hun politieke vertegenwoordigers (met name CDA en VVD) anderzijds. Wel kunnen de nieuwe boerengroepen steun verwachten van de rechterzijde van het politieke spectrum. Geert Wilders van de PVV en Forum voor Democratie waren prominent aanwezig op het Malieveld om de boeren op 1 oktober hun steun te betuigen.

De onder boeren populaire voormalige CDA-prominent Henk Bleker lijkt die logische alliantie voor het landbouwbelang al vroeg te hebben aangevoeld, getuige zijn steun aan de partij van Thierry Baudet tijdens de Grüne Woche van 2018. Diens nadrukkelijk keuze op rechts dwingt de traditionele boerenpartijen en LTO daar nadrukkelijker ook voor of juist tegen te kiezen. Wie niet met de boer is, is nu tegen hem. Juist daarom is de steun die Agractie vraagt aan minister Schouten pikant. Gevoegd bij de sympathie die het Nederlandse publiek voor de strijd van de boeren voor hun bestaan lijkt te voelen, staat ze voor een gevoelige keuze die aanleiding kan zijn voor een verdergaande belangstelling van het publiek voor het rechtse populisme in Nederland. Het lijkt erop dat boeren en burgers zich kunnen verenigen in hun gevoel dat klimaat en milieu hen welvaart, vrijheid en hun manier van leven gaan kosten.


De boerenacties hebben de steun van het 'gele hesjes'-gevoel.
Dit artikel afdrukken