Van agractie.nl ontvingen we een persbericht waarin de organisatie terugkijkt op het Malieveldprotest van 1 oktober. De tekst:

We hebben met elkaar een geweldig mooie actie neergezet! Én, we hebben de bevolking van ons land méé! Daar mogen we trots op zijn!

Hoe nu verder?
Aan deze actie namen verschillende partijen deel, verenigd onder de naam Agractie. Ieder met een eigen visie hebben we de balans gevonden, elkaar gerespecteerd, en samen met jullie geschiedenis geschreven.

Waar staat Agractie?
Stichting Agractie bestaat uit 4 bestuursleden, de partners die zich openbaar erachter geschaard hebben, en de sponsoren die liever anoniem blijven. Alle bestuursleden en partners hebben aangegeven onder de naam Agractie een blijvende actieve belangenbehartiger te willen zijn, met acties te komen, in gesprek te gaan om doelen te bereiken.

De voorwaarde hiervoor is dat we het publiek mee krijgen. Agractie zet zich niet in voor het blokkeren van snelwegen, distributiecentra of bijvoorbeeld Schiphol. Als andere partijen dat wel doen is dat hun goed recht en hebben wij daar geen mening over.

Gisteren heeft Bart Kemp namens Agractie na zijn speech een pakket maatregelen overhandigd met hierin een reactietermijn van 14 dagen. Hierin zijn onder meer genoemd de volgende punten:
- breed uitgewerkte ‘herwaardering landbouw’ met jaarlijks budget 17,5 mln euro voor minimaal 5 jaar
- wetgeving ter bevordering Nl producten in publieke/semi publieke restaurants/catering/school&sport kantine’s etc.
- meetbare bevordering Nl producten in supermarkten en restaurants (mvo)
- Gespreksstart over actuele knelpunten in de agrarische sector zoals verwoord op de website bij ‘standpunten’.

We verwachten dus reactie binnen 14 dagen van minister Schouten. Er zijn geen acties in voorbereiding vergelijkbaar met de actie op 1 oktober, wel is er een andere gerichte actie voorgelegd ter nadere uitwerking.

We hebben goed samengewerkt met Marc, Danielle en Mischa van Farmers Defence Force. Zij hebben inmiddels groepen aangemaakt op een ander platform, ieder is vrij zich hierbij aan te sluiten. Tenslotte dienen we hetzelfde doel, ieder vanuit zijn eigen insteek. We hebben afgesproken voor de duidelijkheid elkaars naam en logo niet te gebruiken. Ieder heeft toch zo zijn eigen aanpak en manier om het doel te bereiken.

We hopen u zo weer wat informatie en duidelijkheid te hebben gegeven en zullen als er informatie is dat steeds delen via website Agractie, facebook Agractie, facebookgroep Agractie en via de regiogroepen. Wanneer u het team van Agractie wilt versterken of partner wilt worden horen we graag van u via een mailtje aan info@agractie.nl.

Hartelijke groet,
Bestuur st. Agractie
Bart Kemp (vz)
Mathijs Lubbertsen (secr)
Rence Slootman (pm)
Rens-Willem Bloemendaal (bestuurslid)


86% Duitse boeren voor actie
Ook in Duitsland is het denkbaar dat de boeren met een grote actie het land plat zouden leggen, zoals dat 1 oktober in Nederland gebeurde, zegt de voorzitter van het Deutschen Bauernverbandes (DBV), Joachim Rukwied in het Duitse agrarische blad TopAgrar.

"Deze acties tonen aan dat de beroepsgenoten in Nederland onder enorme druk staan en in hun bestaansrecht bedreigd zijn. Wanneer politici en delen van de samenleving de Nederlandse landbouw in een uitzichtloze toestand brengen, zijn dergelijke reacties te verwachten", aldus Rukwied. Hij sluit niet uit dat Duitse boeren, die onder meer vanwege vergaande actieplannen voor de bescherming van insecten en het uitfaseren van gewasbeschermingsmiddelen onder druk staan, ook op deze manier hun opgekropte ongenoegen gaan uiten. "Uit de reacties van de bevolking blijkt ook veel begrip voor de situatie van de boeren. Dat is waar we op moeten vertrouwen. De burgers willen een goede binnenlandse landbouw en ook de politiek en de wetgeving moeten hier rekening mee houden."

Uit een poll op TopAgrar blijkt dat 86% van de stemmers bereid zou zijn de weg op te gaan. DBV zou dergelijke acties, mits ze geweldloos blijven, steunen.
Dit artikel afdrukken