Circa 17% van alle in België verkochte gewasbeschermingsmiddelen is van natuurlijke oorsprong. Dat maakt Phytofar, de federatie van de Belgische gewasbeschermingsmiddelenindustrie, bekend op basis van de officiële verkoopcijfers van de federale overheid. In die cijfers is geen uitsplitsing gemaakt naar consumenten en professionals.

Natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen zijn stoffen die rechtstreeks uit de natuur (planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen) gehaald worden of 'natuur-identiek' gemaakt kunnen worden. De meeste van deze natuurlijke middelen zijn chemische substanties: organische zuren en vetten of anorganische zouten. Daarnaast behoren ook microbiologische middelen tot de natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen, zoals micro-organismen, schimmels en virussen. Mensgemaakte gewasbeschermingsmiddelen zijn stoffen die niet in de natuur voorkomen, al kunnen ze wel op de natuur geïnspireerd zijn. Zij worden ontwikkeld in laboratoria.

Het aantal toegelaten natuurlijke middelen is in België tussen 2011 en 2017 gestegen van 26 naar 50. Vooral van de natuurlijke middelen ging de toelating omhoog: van 4 in 2011 naar 19 in 2017. Ook in Nederland is een vergelijkbare stijging te zien. Phytofar verwacht de komende jaren een verdere stijging van het aantal natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. "Een goede combinatie van natuurlijke en chemische middelen, zoals de geïntegreerde landbouw (of IPM) sinds 2014 wettelijk voorschrijft, is belangrijk om alle plagen te bestrijden, en resistentie tegen te gaan," aldus de brancheorganisatie.

1,2 miljoen kilo actieve stof
In 2017 was 17% van alle verkochte gewasbeschermingsmiddelen op de Belgische markt natuurlijk. Dat komt overeen met ongeveer 1,2 miljoen kilo actieve stof. Niet alle natuurlijke stoffen mogen gebruikt worden in de biologische teelt. Herbiciden (onkruidbestrijders) mogen in dit teeltsysteem niet toegepast worden. Van die 1,2 miljoen kilo actieve stof is 1 miljoen kilo toegelaten in de biologische teelt.

Hoewel het aantal toegelaten microbiologische middelen sterk steeg (van 4 in 2011 naar 19 in 2017) maken zij maar 1% van alle verkochte natuurlijke middelen uit. Ruim 99% van de natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen is dus nog altijd 'chemisch'. Aan mensgemaakte gewasbeschermingsmiddelen werd in 2017 2,5 miljoen kilo actieve stof aan fungiciden, 2,3 miljoen kilo aan herbiciden en 538.000 kilo aan insecticiden verkocht in België.

Phytofar legt voor alle zekerheid nog even uit dat de verkochte volumes niet betekenen dat al deze stoffen ook gebruikt zijn. "Producten die verkocht worden op de Belgische markt, kunnen gestockeerd worden of kunnen geëxporteerd worden naar het buitenland. Op basis van de verkoopcijfers kunnen dus geen conclusies getrokken worden over het gebruik", schrijft Vilt.

Het meest actuele overzicht van het middelengebruik in Nederland is hier te vinden.
Dit artikel afdrukken