Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) adviseert om bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen voortaan ook te kijken of de werkzame stoffen in deze middelen schadelijk zijn voor het zenuwstelsel. "Dit is een doorbraak", reageert hoogleraar neurologie Bas Bloem (Radboudumc).

Al jaren geldt parkinson als beroepsziekte onder Franse boeren. De onderzoeken waarin bewijs wordt gevonden voor het verband tussen gewasbeschermingsmiddelen en het ontstaan van neurodegeneratieve ziekten als parkinson, alzheimer en ALS stapelen zich op. Op verzoek van het ministerie van LNV onderzocht het RIVM of de vereiste informatie voor de risicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen voldoende is om de eventuele schadelijkheid voor het zenuwstelsel aan te tonen. Dat blijkt niet het geval, zo wordt bijvoorbeeld bij het gebruikelijke proefdieronderzoek, op muizen, niet gekeken naar effecten op de hersengebieden die belangrijk zijn voor parkinson.

Op basis van het onderzoek adviseert het RIVM dan ook de datavereisten en testrichtlijnen te verbeteren.

Hoogste tijd, vindt Bloem. In zijn recent verschenen boek De Parkinsonpandemie is 'de explosieve groei van parkinson' het gevolg van "alle rotzooi" die we binnenkrijgen, en in veel mindere mate van ouderdom of leefstijl. Volgens Bloem is het bewijs dat boeren en omwonenden meer risico op parkinson lopen inmiddels overweldigend. "Ondertussen krijgen ook jij en ik het binnen via ons eten," zegt hij in de Volkskrant.

Bloem snapt dat boeren niet blij zullen zijn. Voor hun werk zijn gewasbeschermingsmiddelen immers cruciaal. "Ik snap dat ze al genoeg aan hun hoofd hebben", zegt hij. "Ik beschuldig ook niemand; boeren zijn zelf het grootste slachtoffer. Ik gun ze vooral dat ze hun mooie beroep op een veilige manier kunnen uitvoeren."
  • Deel
Druk af