Bij de 120 nieuwe gewasbeschermingsmiddelen die het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) in 2018 toelaat, waren 29 'groene middelen'. Een substantiële toename in vergelijking met zo'n 10 jaar geleden, meldt het Ctgb.

Groene middelen zijn gewasbeschermingsmiddelen die als werkzame stof een plantenextract, signaalstof (feromoon) of micro-organisme hebben zoals een bacterie, virus of schimmel.

Het Ctgb nam vorig jaar 196 besluiten over aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen en 70 voor biociden (stoffen of mengsels die schadelijke of ongewenste organismen - van bacteriën en virussen tot schimmels of ratten - vernietigen, afweren, onschadelijk maken of voorkomen). Van de aangevraagde toepassingen liet het Ctgb respectievelijk 88% en 87% toe. De afwijzingen waren gebaseerd op door het Ctgb geconstateerde risico's. Uitgangspunt bij de toelating is dat "consumenten en ook telers erop kunnen vertrouwen dat middelen die ze kopen en gebruiken – bij gebruik volgens voorschrift – veilig zijn."

In Nederland waren in 2018 in totaal 1001 gewasbeschermingsmiddelen en 1654 biociden toegelaten.

Op 15 april 2019 organiseert Foodlog voor de tweede keer het jaarcongres Landbouw zonder Chemie – Hoe dan. De afschaffing van conventionele pesticiden gaat in rap tempo door. Alternatieve (groene) gewasbeschermingsmiddelen komen te langzaam op de markt voor commerciële toepassingen. Hoe kan dat versneld worden? Schrijf je hier in voor de sessie over toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen.
Ctgb - Vijfentwintig procent groene toelatingen in 2018
  • Deel
Druk af