De 1 euro-maaltijden "schieten tekort als antwoord op hun doelstellingen", schrijft De Morgen. Ze slagen er niet in om een "laagdrempelige toegangspoort naar gezinsondersteunende diensten" te zijn, constateert het Kinderrechtencommissariaat.

Het Kinderrechtencommissariaat, een aan het Vlaamse Parlement verantwoording afleggende 'Kinderombudsman', onderzocht 16 van de 22 goedgekeurde projecten. Hoewel de gezinnen de gezinsondersteunende diensten zelf waarderen, hebben de meeste projecten moeite om hun publiek en met name de meest kwetsbaren te bereiken. Ook blijken de goedkope kindermaaltijden geen echte meerwaarde te bieden omdat alleen de kinderen één euro betalen en de drempel voor het hele gezin hoog blijft. Andere minpunten zijn dat het initiatief onbekend is bij de doelgroep, de eetplaats weinig gezinsvriendelijk is, er te weinig rekening gehouden wordt met verschillende voedingsvereisten en -voorkeuren, het gezin het risico loopt op stigmatisering, het tijdstip niet aangepast is aan gezinnen en de locatie soms moeilijk bereikbaar is.

Ik heb nooit beweerd dat de 1 euromaaltijden de kinderarmoede uit de wereld zouden helpen, maar het geld is wel beter besteed dan vroeger
Liesbeth Homans, de Vlaamse minister van Armoedebestrijding, reageert verbaasd op het rapport. "Ik heb nooit beweerd dat de 1 euromaaltijden de kinderarmoede uit de wereld zouden helpen, maar het geld is wel beter besteed dan vroeger", zegt ze. Volgens de minister is het bereik dit jaar al sterk gestegen - van 28.000 maaltijden in heel 2016 naar 20.000 in dit eerste half jaar - en daarom noemt ze de conclusie voorbarig. "Het is niet correct om nu al te concluderen dat de projecten hun doel niet halen. Dit kunnen we pas na afloop van de projecten - eind 2018 - doen. Uiteraard zullen deze projecten niet de armoede oplossen. Dat hebben we nooit gepretendeerd."

Het Kindercommissariaat zet kernachtig neer hoe het anders kan: "Zorg ervoor dat de inkomens hoog genoeg liggen, zodat kinderen thuis gezonde voeding kunnen hebben. Via bijvoorbeeld een sociale kruidenier kunnen ze daarnaast de kosten voor voeding beperken. Kindermaaltijden en eventueel restaurantbezoek zijn een aanvullende optie."

In de stad Oudenaerde werkt het al zo. Het stadsbestuur kreeg geen akkoord op hun voorstel in het kader van Homans' projectoproep 'Gezonde en betaalbare maaltijden gekoppeld aan integrale gezinsondersteuning' en nam zelf het heft in handen. Het stadsbestuur besloot de maaltijden "te brengen naar waar de kinderen al zijn": de scholen. "Kinderen uit 1.300 gezinnen die een inkomen onder de Europese armoededrempel hebben, kunnen er op school van genieten, als ze dat willen. Ze hoeven er hun vinger niet voor op te steken. Ze hebben een ‘Oképas’ en die houdt in dat ze dezelfde schoolmaaltijden krijgen als de andere kinderen, en aan dezelfde uitstappen deelnemen, maar tegen een beduidend lagere prijs. [..]Hun ouders kunnen inkopen doen bij de sociale kruidenier, waar een koffie- en praathoek is en maatschappelijk werkers de dringendste noden opvangen," schrijft De Standaard. Daarmee brengt Oudenaerde feitelijk de aanbeveling van het Kindercommissariaat al in praktijk.
Dit artikel afdrukken