Het is voor individuele lidstaten van de EU niet toegestaan om handelsbeperkingen in te voeren of de verspreiding van invasieve exoten tegen te gaan. Voorbeelden van al dan niet opzettelijke invoeren die zich tot plagen hebben ontwikkeld zijn er te over: de Amerikaanse rivierkreeftjes, de Japanse oesters en heen-en-weer-reizende mesheften zijn op Foodlog al eens aan de orde gekomen. In 2003 lukte het Zweden al wel om een verbod uit de Zweedse wetgeving op de toelating van levende rivierkreeftjes door de EU goedgekeurd te krijgen.

De EU Commissie ontwikkelt op dit moment een voorstel voor een EU Invasive Species Strategy. Of dit voorstel nieuwe importbeperkingen bevat is nog niet duidelijk, netzomin of de Amerikaanse kreeft op de lijst van invasieve soorten zal komen.

De Zweden voeren volgens SeafoodSource.com drie redenen aan voor het verbod: de Amerikaanse (op het Europese continent ook wel Canadees genoemde) kreeft (Homarus americanus) draagt verschillende besmettelijke ziektes die over zouden kunnen springen op de Europese kreeftenbevolkingen; de Amerikaanse kreeft is een sterke soort die grote afstanden kan afleggen en met de lokale Europese kreeft de strijd zal aangaan om voedsel en onderdak; er is het risico dat er een hybride kreeftensoort ontstaat met mogelijk negatieve genetische effecten voor de bestaande Zweedse en andere Europese kreeftensoorten.

De Zweden importeerden in 2011 180 metrische ton levende Amerikaanse kreeften. Daar stond zo'n 20 metrische ton Zweedse kreeft tegenover. De Europese kreeften zijn aanzienlijk duurder dan hun Amerikaanse concurrenten.

Fotocredits: Foodlog Media
Dit artikel afdrukken