In Duitsland heerst paniek: wat doen we als er onvoldoende gentechvrij veevoer is en de consument naast zijn geliefde gentechvrije VLOG-zuivel grijpt?

In 2016 was bijna de helft van alle in Duitsland geconsumeerde melk GMO-vrij. De trend groeide door zodat eind vorig jaar bijna drie kwart van de Duitse melk kwam van met VLOG-voer gevoerde koeien.

VLOG is een keurmerk dat toeziet op de gentechvrije keten. In Duitsland betalen consumenten niets extra's voor hun gentechvrije melk, maar krijgen de melkveehouders een kleine meerprijs (0,8 tot 1,5 cent per liter) van de zuivelverwerkers. Die schikken daarvoor een beetje in op hun marge.

Door de Oekraïnecrisis komt de VLOG-keten met leveringsproblemen te zitten. Een groot deel van de VLOG-grondstoffen - voor het veevoer - komt uit Oekraïne. Reden voor het Milchindustrie Verband, de koepel van zuivelfabrieken, om te pleiten voor een aanpassing van de eisen, lees: dan maar wat minder VLOG-voer en toch VLOG blijven heten, net zoals dat voor biologisch voer wordt voorgesteld. Het VLOG-keurmerk ziet dat niet zitten en werkt niet mee. Volgens Peter Stahl, de voorzitter van het Milchindustrie Verband, kan dat tot gevolg hebben dat de hele VLOG-keten in gevaar komt, schrijft Boerenbusiness.

We vroegen melkcoöperatie FrieslandCampina en de private zuivelverwerker Royal A-ware of zij zich net als Stahl zorgen maken. De Nederlandse zuivelaars en hun melkveehouders stapten ook in de VLOG-keten omdat Duitsland de grootste afzetmarkt is voor Nederlandse zuivel. Omdat de Duitse consument VLOG-melk wil, moesten zij daar ook in mee. In 2017 ging FrieslandCampina een meerprijs betalen voor VLOG-melk en tekenden boeren daar voor in. Vanuit Nederland leveren inmiddels zo'n 500 leden van FrieslandCampina VLOG-melk (in combinatie met het keurmerk Pro Weideland). FrieslandCampina heeft ook in Duitsland leden. Een dikke 600 Duitse FrieslandCampina boeren leveren het VLOG-merk Landliebe. Jan-Willem ter Avest laat ons weten dat FrieslandCampina de situatie op de voet volgt, maar dat "het keurmerk uiteindelijk zal beslissen of het ontheffingen gaat verlenen. Wij houden de vinger aan de pols. Op dit moment zijn er geen voertekorten. Dat laten de voerfabrikanten ons weten."

Voor Duitsers heeft gentechvrije melk een grote emotionele waarde gekregen. Bij tekorten vrezen de Duitse zuivelaars daarom voor negatieve reacties van consumenten
"Iedereen heeft VLOG-voer nodig en we leveren allemaal aan Duitsland," zegt Oscar Meuffels van Royal A-ware, dat ook VLOG-licentiehouder is. Met andere woorden de Duitse en de Nederlandse zuivelverwerkers zitten in hetzelfde schuitje, maar de Nederlandse maken zich minder druk over de beschikbaarheid. “Wel hebben de stijgende kosten van VLOG-voer uiteraard onze aandacht”, zegt Meuffels.

Zowel A-ware als FrieslandCampina herkennen zich niet in de paniekerige woorden van Stahl. "Het is een Duitse discussie", vat Meuffels de situatie samen. De Nederlanders wachten rustig af en zullen zich aanpassen aan eventuele bijmenging van niet-gentechvrij voer als de Duitsers daartoe over zullen gaan. Voor Duitsers heeft gentechvrije melk een grote emotionele waarde gekregen. Bij tekorten vrezen de Duitse zuivelaars daarom voor negatieve reacties van consumenten.

De Duitse consument hoeft voorlopig niet bang te zijn om zijn geliefde gentechvrije zuivel te moeten gaan missen. En als er toch voertekorten komen, dan volgen de Nederlandse zuivelaars gewoon hun Duitse conculega's.
Dit artikel afdrukken