De vraag naar GMO-vrije melk groeit, meldt het Vlaamse VILT. De groei wordt aangewakkerd door Duitse consumenten.

Omdat Nederlandse melkveehouders een belangrijk deel van hun melk afzetten in Duitsland is de zogeheten VLOG-melk - gentechvrije melk - een kans voor boeren die zich willen onderscheiden en niet afhankelijk willen zijn van de wereldmarkt. De vraag is immers lokaal en het aangeboden volume blijft achter bij de vraag.

Melkveebedrijf zocht de keerzijde van deze ‘trend’ uit.
GMO-vrije melk vraagt om GMO-vrij veevoer. Dat is schaars en kostbaarder omdat het niet in 1 fabriek samengesteld mag worden. Omdat de regelgeving rond GMO's in de EU niet uniform is, is het bovendien lastig om één definitie te maken voor gentechvrije melk, zodat niet alle gentech-vrije melk zomaar afgezet kan worden als VLOG-melk.

Volgens Yvan Dejaegher, secretaris-generaal van de Belgische federatie van voerfabrikanten BFA, is het beter als GMO-vrije voedingsmiddelen een niche blijven met een meerprijs voor de extra kosten. Wordt het de standaard, dan vreest Dejeagher nieuwe veevoerschandalen.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - VLOG: wordt ggo-vrije melkstroom de volgende hype? - VILT
  • Deel
Druk af