Bij een gezonde leefstijl hoort ook voldoende beweging. De Wereldgezondheidsorganisatie kent daarvoor de richtlijn om per week 150 minuten 'matig intensief' of 75 minuten 'intensief' te bewegen. Uit recent Amerikaans onderzoek zou echter blijken dat ook een mindere inspanning al effect heeft: met 6 minuten joggen per dag kun je je levensduur met 3 jaar verlengen.

Hardlopers leven gemiddeld 3 jaar langer...
Le Figaro beschrijft het onderzoek, verschenen in Journal of the American College of Cardiology: van 55.000 volwassenen, gemiddelde leeftijd 44 jaar, werd gedurende 15 jaar door middel van vragenlijsten bijgehouden hoe vaak, ver en lang ze hardliepen. Ook hun overlijdens werden bijgehouden.

Na schoning voor factoren die de levensverwachting kunnen beïnvloeden (geslacht, leeftijd, gewicht, roken, alcohol) kwamen de onderzoekers tot de conclusie dat degenen die regelmatig hardlopen hun overlijdensrisico met 30% verlagen ten opzichte van niet-hardlopers, en hun risico om aan een hartaandoening te overlijden met 45%. In totaal mochten de hardlopers drie jaar bij hun levensverwachting optellen.

... ook als ze niet lang of hard lopen
Dat was niet onverwacht. ook niet voor de onderzoekers. Maar waar die wel van opkeken, was dat de voordelen niet alleen bleken te gelden voor de fanatieke hardlopers, maar ook voor de mensen die maar 5-10 minuten per dag hard liepen (11 km p/u), of in een laag tempo.

Drempelverlagend
Dat lijkt een extra ondersteuning voor de voordelen die bewegen op zich al met zich meebrengen, en kan de drempel verlagen voor degenen die er zich maar niet toe kunnen zetten zich langdurig in het zweet te werken. Voor die mensen gloort trouwens nog meer hoop aan de horizon: een ander onderzoek, verschenen in the Journal of the American Geriatrics Society, toont aan dat de gezondheid van oudere mensen aanmerkelijk vooruit gaat bij intensieve bewegingssessies van... slechts 6 seconden. BBC News Health wijdt een artikeltje aan de gezondheidsvoordelen van High Intensity Training (HIT) voor ouderen.
Dit artikel afdrukken