FrieslandCampina behaalde over de eerste zes maanden van 2021 in totaal €5,5 miljard aan omzet. Dit is een afname van 1,8% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De winst daalde een stuk forser, namelijk met 42,6% tot €62 miljoen. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan een reservering van €57 miljoen voor een vonnis in Thailand en tegenvallende resultaten van kindervoeding door aanhoudende moeilijke marktomstandigheden in Azië. De operationele kasstoom is gedaald naar €46 miljoen, dit komt voornamelijk door lagere resultaten en een in 2005 toegezegde eenmalige bijdrage van €88 miljoen aan een pensioenregeling.

CEO Hein Schumacher tijdens een persconferentie gisterochtend (21 juli): "Dit is een uitdagende start en niet een start die je wenst na een moeilijk jaar in 2020. De reservering voor het vonnis in Thailand is een nadelige bijkomstigheid, daar gaan we ook tegen in beroep en daar werken we keihard aan, maar is geen reflectie van hoe het bedrijf er daadwerkelijk voorstaat."

Gifbeker op kindervoedingsmarkt
De omzet van Specialised Nutrition en Ingredients stonden door de moeilijke kindervoedingsmarkt onder druk. Met name de verkoop van Friso Gold in China en Hongkong daalde, in Hongkong werd vorig jaar nog forse winst behaald maar dit jaar was er geen winst. "We weten dat de kindervoeding in Azië sinds het hoogtepunt in 2014-2015 normaliseert, maar het is nu wel in een heel rap tempo afgenomen. Op de kindervoedingsmarkt moet de gifbeker even leeg. Het is destijds een goede winstbron geweest voor het bedrijf, maar we moeten het nu zonder die winstbron stellen. Dat is lastig, maar we moeten gewoon keihard werken om dat te compenseren", voegt Schumacher toe.

Structureel lagere kosten
De uitvoering van de transformatie van het bedrijf met focus op groei, structureel lagere kosten en optimalisatie van de organisatiestructuur ligt op schema. Ten opzichte van eind juni 2020 zijn er dit jaar al ongeveer 700 arbeidsplaatsen komen te vervallen, het doel tot eind 2021 is een afname van 1.000 banen. Vanaf 2022 worden er structureel lagere kosten verwacht en gaat FrieslandCampina uit van een daling van minimaal €100 miljoen per jaar.

Hogere melkprijs
De gemiddelde melkprijs van FrieslandCampina is over het eerste halfjaar met 1,8% gestegen naar €37,25 per 100 kilo. Deze stijging is het gevolg van een stijging van de basiszuivelprijzen als gevolg van een toegenomen marktvraag in combinatie met een lagere melkaanvoer. De melkaanvoer van leden-melkveehouders daalde in het eerste halfjaar met 2,2% tot 5.029 miljoen kilo. Dit vanwege koude weersomstandigheden in combinatie met hogere voerkosten.

Door achterblijvend resultaat vindt er geen interim-uitkering plaats in het eerste halfjaar. Vorig jaar was er een interim-uitkering van €0,22 exclusief btw per 100 kilo.

Voorzichtig optimisme
Voor het tweede halfjaar is FrieslandCampina voorzichtig optimistisch over het herstel van consumenten- en out-of-home-kanalen. Een herstel van de Aziatische kindervoedingsmarkt wordt echter niet verwacht. Daarbij blijft er ook veel onzekerheid rondom de coronacrisis.

"We zijn wel positief over ontwikkelingen over out-of-home, vooral in het derde kwartaal. Commodityprijzen op zuivel houden zich eigenlijk best goed, we zien iets lagere prijzen in laatste weken maar we denken dat prijzen wel op redelijk goed niveau blijven. Daarmee zien we ook stabiliteit voor de garantieprijs", aldus Schumacher.


Dit artikel maakt deel uit van de contentsamenwerking tussen Foodlog en Boerenbusiness.
Dit artikel afdrukken