Verhalen van 17 juli rondom Corona vind je in VN vraagt rijke landen om corona-bijdrage van $10,3 miljard.

In de Ondertussen van vrijdag 17 juli vallen mij deze berichten op:

- Wageningen Bioveterinay Research heeft een octrooi aangevraagd voor een vaccin tegen Afrikaanse varkenspest (Boerderij). Tegen de Afrikaanse varkenspest is tot op heden geen remedie en daarom worden bij een besmetting alle varkens (en wilde zwijnen) geruimd. Het nu gevonden vaccin - nog in de experimentele fase - werkt op basis van 2 typen antigenen: de T-celantigenen en B-celantigenen. Vaccinatie stimuleert een immuunrespons bij het gevaccineerde varken, dat wel antistoffen aanmaakt maar niet ziek wordt. Hoewel de uitvinding gedaan is, zal het 'nog enige tijd' duren voor er een goed werkzaam vaccin op de markt komt.

- de drijvende zonnepanelen bij waterbedrijf Evides in Rotterdam vormen een bedreiging voor de biodiversiteit (Trouw). Foeragerende en rustende vogels kunnen niet meer bij het water in het spaarbekken waar het zonne-eiland drijft terecht. In welke mate drijvende zonne-eilanden de biodiversiteit beïnvloeden, is nog onbekend. Rijkswaterstaat gaat dit onderzoeken met een vergelijkbare proefopstelling in het IJsselmeer. Het draaiende zonne-eiland van Evides is een primeur en zou kunnen bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Maar dat mag natuurlijk niet ten koste gaan van de biodiversiteit. Die staat al genoeg onder druk, met gevolgen voor het voedselsysteem en de financiële sector.

- de meest duurzame brouwerij van Europa staat in Gulpen (VMT). Brouwen is een energie-intensief proces waar veel warmte voor nodig is (het koken van de wort), dus zette Gulpener in eerste instantie in op terugwinnen van energie. Een nieuw concept maakt 75% energiebesparing mogelijk. Verder komt er binnenkort een innovatieve warmtepomp waarmee het brouwhuis volledig fossielvrij wordt. De laatste innovatie, waar Gulpener het meest trots op is, is een nieuw 'maischfilter', dat niet alleen 5 à 10% meer wort oplevert, maar ook het gebruik van lokale ingrediënten mogelijk maakt. "In het huidige proces kunnen we maar 5 tot 10 procent andere granen gebruiken anders slaat het filterbed dicht. Hier kunnen we theoretisch 100 procent andere granen in het brouwproces stoppen.” Bevriende boeren zijn vorig jaar al gestart met het telen van de benodigde oertarwe (emmer) en rogge. Binnenkort wordt het eerste 'vergeten-granen-bier' gebrouwen. Het heet Sterk Rogge Bier.


Check Ondertussen dat onderwijl alweer verder is!
Dit artikel afdrukken